ขอเชิญสาวงามร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 61 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7 แสนบาท   


ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2561 (นางงามไหมขอนแก่นคนที่ 36) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7 แสนบาท 

     ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและเปิดโอกาสให้สตรีไทย ที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น ลูกหลานของคนขอนแก่น หรือ มีความเกี่ยวพันกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ได้มีเวทีในการแสดงออก ซึ่งความงามและความสามารถ รวมทั้ง ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและการนำจังหวัดขอนแก่นให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งผ้าไหมและการพัฒนาผ้าไหมให้ก้าวสู่สากล ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย เอกลัษณ์และความงดงาม ความสวยงามของผ้าไหมมาประยุกต์เป็นชุดสวมใส่ให้มีความน่าสนใจและเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

กำหนดวันรับสมัคร
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1-15 พ.ย. 61 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และขอสงวนสิทธิ์ปิดการรับสมัคร เมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน 50 คน

กำหนดวันประกวด
- รอบปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
(รายงานตัววันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 61 ณ โรงแรม ลา วิลล่า ขอนแก่น)
- รอบตัดสิน วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 61 ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ 

กำหนดวันโหวต 
ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 8 ธ.ค. 61 (ปิดโหวต เวลา 18.00 น.) ซึ่งจะเป็นการค้นหา "Miss Popular Vote 2018" โดยจังหวัดจะนำกิจกรรม/ภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดในรอบปฐมนิเทศ นำลงเว็บไซต์ขอนแก่นลิงก์ (https://vote.khonkaenlink.info) เพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศได้ร่วมชมและร่วมโหวตให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ทั้งนี้หากผู้เข้าประกวดคนใดได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่ง "Miss Popular Vote 2018" 

สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มงานปกครอง) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

  • คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/QjyPkx 
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/ZBpv5s

ตัวอย่าง เครื่องแต่งกาย ผู้เข้าประกวด  :ชุดไทยอีสาน  ดูคล่องแคล่ว เป็นอีสานยุคใหม่ ใส่ใจคนรอบข้าง
ตัวอย่าง เครื่องแต่งกาย ผู้เข้าประกวด :ชุดไทยอีสาน  ดูคล่องแคล่ว เป็นอีสานยุคใหม่ ใส่ใจคนรอบข้าง
 
ตัวอย่าง เครื่องแต่งกาย ผู้เข้าประกวด : ชุดลำลอง ปราดเปรียว พร้อมกับกิจกรรมภาคสนาม
ตัวอย่าง เครื่องแต่งกาย ผู้เข้าประกวด : ชุดลำลอง ปราดเปรียว พร้อมกับกิจกรรมภาคสนาม31 ตุลาคม 61 20:48:26
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.