"ประจิน จั่นตอง" ยกขอนแก่นเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (มีคลิป)   


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจงานสมาร์ทซิตี้ที่ขอนแก่น  พร้อมยกให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่ทุกจังหวัดต้องมาดูงาน

 เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 6 ต.ค.2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานขอนแก่น สมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โปร 2018 ภายใต้หัวข้อ เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้และเมืองแห่งอัจฉริยะต้นแบบของภูมิภาค โดยมีการนำนวัตรกรรมจากการประดิษฐ์และจัดทำโครงการในพื้นที่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไม่ว่าจะเป็นโครงการสมาร์ทบัส,โครงการรถไฟรางเบา,โครงการป้ายรถโดยสารและรถโดยสารอัจฉริยะ รวมทั้งการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ มาแสดงเพื่อให้กับผู้ที่สนใจนั้นได้รับชมอีกด้วย พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอนแก่วันนี้ได้มีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จัดเป็นเมืองต้นแบบของการดำเนินงานให้กับจังหวัดต่างๆได้ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชาญฉลาด เพราะมีการตอบโจทย์ในความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะกับผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำให้ขอนแก่น นั้นเป็นสมาร์ทซิตี้  เพราะด้วยผลงานวิจัยและการพัฒนาในโครงการต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี ผลการวิจัย และนวัตรกรรมต่างๆที่ทั้งหมดสามารถนำมางานได้จริงแล้ววันนี้ที่ขอนแก่น

 วันนี้เป็นวันที่ทั้งจังหวัดและทุกหน่วยงานนั้นจะได้มาแสดงผลงาน มาแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือคนไทย ทั้งในด้านของเทคโนโลยี งานวิจัย ผลการประดิษฐ์ การพัฒนาต่างๆที่ขอนแก่น ได้นำแนวทางการดำเนินงานแบบอัจฉริยะนั้นมาปรับใช้แล้ว โดยเฉพาะป้ายรถเมลล์อัจฉริยะ ที่จะมีการนำมาใช้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภายในปี 2562

 รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาเมืองขอนแก่นยอมรับว่าเป็นไปอย่างเป็นขั้นบันไดและเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ซึ่งรัฐบาลยังคงมุ่งเน้นในการสนับสนนุแผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ให้กับประชาชน ดังนั้นวันนี้ขอนแก่น ก้าวสู่การเมืองแห่งสมาร์ทซิตี้ เมืองแห่งอัจฉริยะ ที่จะเกิดความยั่งยืน มั่นคง เกื้อกูลกันโยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
7 ตุลาคม 61 10:18:43
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.