เฮ! ญี่ปุ่นมอบรถแทรมให้ชาวขอนแก่นได้ใช้พฤศจิกายนนี้ (มีคลิป)   


ชาวขอนแก่นเตรียมเฮ หลังประเทศญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนส่งรถแทรมให้ทดลองใช้เดือนพฤศจิกายนนี้ หวังลดปัญหาการจราจรติดขัด ผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระบบราง นำร่องวิ่งรอบบึงแก่นนคร

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. เวลา 14.00 น. ที่อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ หลังได้รับข่าวดีจากทาง Mr.Kazumi Matsui นายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ในการสนับสนุนมอบรถแทรม หรือรถราง ให้ชาวขอนแก่นได้ทดลองใช้ หลังคณะทำงานประสานขอบริจาครถแทรมมาทดลองใช้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
 
คาดว่าจะสามารถวิ่งได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด พร้อมทั้งผลักดันเมืองขอนแก่นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งจะนำร่องทดลองวิ่งบนถนนรอบบึงแก่นนครและถนนสีนวล ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งรถแทรมหรือรถรางนี้มีทั้งหมด 36 ที่นั่ง รองรับผู้โดยสารได้จำนวน 80 คน  เล็งต่อยอดขยายเส้นทางไปบนถนนหน้าเมืองและกลางเมืองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจและสถานที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญต่างๆของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับทางเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมทั้งการจัดทำประชาพิจารณ์กับการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้ยังได้สร้างห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง ในระยะทาง 4 กิโลเมตรจะมีการสร้างรางทุกชนิด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และสามารถให้นักวิจัยมาทำงานวิจัยในด้านTrack work ชนิดต่างๆได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

เกี่ยวกับรถรางเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น  (Hiroshima Electric Railway) ดูได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshima_Electric_Railway
2 ตุลาคม 61 11:03:22
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.