14 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก Times Higher Education (THE)   


14 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก Times Higher Education (THE)

Times Higher Education หรือ THE องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2019 (Times Higher Education World University Rankings 2019) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  ตามเวลาในประเทศไทย  ซึ่งนับเป็นปีที่ 15 ที่ Times Higher Education ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004

การจัดอันดับในปี 2019 มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวม 1,258 อันดับ เพิ่มขึ้นจากจำนวนกว่า 1,100 แห่ง จาก 86 ประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 81 ประเทศในปีที่แล้ว โดยเกณฑ์การจัดอันดับ (methodology) ของ Times Higher Education ประจำปี 2019 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 

Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน, 
Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย, 
Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง, 
International outlook: staff, students, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ และ 
Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 อันดับแรก มีดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ (University of Oxford) 2. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ (University of Cambridge) 3. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา (Stanford University) 4. สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  (Massachusetts Institute of Technology) 5. สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (California Institute of Technology) 6. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา (Harvard University) 7. มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Princeton University) 8. มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา Yale University  9. อิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน ประเทศอังกฤษ (Imperial College London) 10. มหาวิทยาลัยชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา (University of Chicago)


เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยไทยปี 2018 และปี 2019 (สีเขียวคือมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับเพิ่มเข้ามาใหม่)
   
ในส่วนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก 14 มหาวิทยาลัย โดยในจำนวนนี้ มี 4 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกเพิ่มจากปี 2018 ที่ผ่านมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ในภาพรวมแล้วอันดับร่วงจากปีที่แล้วทุกมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ในส่วนของภาคอีสานมีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมากถึง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดยอันดับมหาวิทยาลัยไทยที่จัดจาก Times Higher Education World University Rankings 2019 เป็นดังนี้


ตรวจสอบอันดับอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ THE ได้โดยตรงที่ https://www.timeshighereducation.com/
30 กันยายน 61 09:30:09
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.