นายกนครขอนแก่นสุดปลื้ม "เปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้า"   


นายกนครขอนแก่นสุดปลื้มกำจัดขยะมูลฝอยประมาณ 450 ตัน/วัน ด้วยวิธีแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้านำกลับไปใช้ในภายในโรงงาน
 
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 18 ก.ย. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ได้มาที่ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 370 หมู่ 7 บ้านคำบอน  ถ.มิตรภาพ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิศรุต  เชาว์ชัยภูมิ ผจก.โรงไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับ พร้อมอธิบายว่า 
 
เมื่อปี 2554 เทศบาลนครขอนแก่น ได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่กำจัดขยะมูลฝอยบ้านคำบอนที่มีขยะมากกว่า 2-3,000 ตัน โดยใช้เทคโนโลยีแบบเผาไหม้ขยะประสิทธิภาพสูงประกอบด้วยระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและใช้ในหลายประเทศ สามารถเผาขยะได้ทุกชนิด พร้อมๆกัน เช่น เศษไม้ กระดาษ พลาสติกยาง ผ้า และเศษอาหาร จากทั้งขยะเก่าและขยะใหม่รวมกันของเทศบาลนครขอนแก่น ประมาณ 450-600 ตัน/วัน โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 4.5 เมกกะวัตต์ และ 1.5 เมกกะวัตต์  นำกลับไปใช้ในภายในโรงงาน
นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า  จากวิกฤตปัญหาพื้นที่ฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่นมีไม่เพียงพอทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบประกอบกับความวิตกในการขาดแคลนแหล่งพลังงานอันเนื่องมาจากการบริโภคพลังงานอย่างฟุ่มเฟือย  เทศบาลจึงเล็งเห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีความก้าวหน้า  และขยะมูลฝอยชุมชนนั้นเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างหนึ่งที่เหมาะสมและสามารถแปรรูปเป็นกระแสไฟฟ้าได้  เทศบาลจึงมีความประสงค์จัดตั้งโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
"เมื่อ 6 ปี ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นได้เปิดโอกาสให้ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด เข้ามาดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยก่อสร้างโรงงานจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสร็จเมื่อต้นปี 2560 สามารถกำจัดขยะได้ 450 ตัน/วัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6 เมกกะวัตต์ขายและใช้ในโรงงาน ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ คือ ช่วยลดปัญหาการบริหารการจัดการขยะ ขยะไม่ตกค้าง ทั้งขยะที่เข้ามาจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านกลิ่น น้ำเน่าเสีย และพาหะนำโรค ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี" นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าว.
 
 19 กันยายน 61 21:16:55
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.