มข.และ ทม.ศิลา ชวนเที่ยวงาน "เทศกาลศิลา 2561-SILA Festival 2018"   


 
สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ เทศบาลเมืองศิลา เปิดงาน “เทศกาลเมืองศิลา 2561 – SILA Festival 2018” เพื่อประชาสัมพันธ์ ศิลาโฮมสเตย์ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย วิถีถิ่นศิลา ในวันที่ 9 กรกฎาคม  2561
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์  เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. และ นายยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยมีความมุ่งหวังเพื่อ 1) พัฒนาต้นทุนวิถีวัฒนธรรมของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  2) ขยายฐานการผลิตและการตลาดของภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ผู้ประกอบการ การแปรรูปอาหารและส่งเสริมธุรกิจบริการให้เป็นแหล่งอาหาร “ครัวอีสานลุ่มน้ำพอง” พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า พัฒนาธุรกิจและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี ซึ่งปัจจุบันครบกำหนดตามระยะเวลาของบันทึกความร่วมมือ จึงกำหนดจัดงาน “เทศกาลศิลา 2561 – SILA Festival 2018” เพื่อประชาสัมพันธ์ ศิลาโฮมสเตย์ และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย วิถีถิ่นศิลา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา และ ศิลาโฮมสเตย์ บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวเชิญชวนว่า “งาน “เทศกาลศิลา 2561 – SILA Festival 2018” จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ศิลาโฮมสเตย์ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย วิถีถิ่นศิลา สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา และกลุ่มวิสาหกิจภายในชุมชน ภายในงานร่วมกิจกรรม 1) ร้อยมาลัย และสักการะสิมโบราณ อายุมากกว่า 100 ปี 2) ชมการสาธิตการย้อมสีจากธรรมชาติและรับผ้าเช็ดหน้าย้อมสีธรรมชาติเป็นของที่ระลึก 3) ชมบ้านตัวอย่างศิลาโฮมสเตย์ 4) ชมการทำของที่ระลึก “ธุงใยแมงมุม” และรับของที่ระลึกที่ผลิตจากธุงใยแมงมุม 5) ล่องเรือชมวิถีลำน้ำพอง 6) เยี่ยมชมอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีถิ่นศิลา 7) ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ 8) ชมการแสดงชุดควงกระบองไฟ และ 9) ร่วมพิธีเปิด “ศิลาโฮมสเตย์” 
 
ผศ.ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ กล่าวเชิญชวนในช่วงสุดท้ายว่า “ศิลาโฮมสเตย์ เป็นวิถีของชุมชนเกษตรที่อยู่ติดตัวเมืองขอนแก่น เป็นเมืองดอกไม้ที่ประดับไปด้วยสีขาวของดอกพุทธและดอกมะลิ และสีเหลืองของดอกดาวเรือง นอกนั้นเป็นทุ่งนาที่เขียวขจี และเหลืองอร่ามในฤดูเก็บเกี่ยว จึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้มาสัมผัสธรรมชาติที่อยู่ติดเมือง ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมงานได้ที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043 348983 ต่อ 103  หรือติดต่อเข้าพักศิลาโฮมสเตย์ได้ที่ โทรศัพท์ 082 478 96142 กรกฎาคม 61 13:56:28
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.