เปิดแล้ว สวนมิตรภาพขอนแก่น-หนานหนิงวัฒนธรรมไทย-จีน   


เปิดแล้ว สวมมิตรภาพ ขอนแก่น – หนานหนิง สัญลักษณ์แสดงสายสัมพันธ์ไทย-จีน ที่มีให้กันมานานกว่า 20 ปี เนรมิตเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ภายในบึงแก่นนคร พร้อมแหล่งศึกษาวัฒนธรรมของทั้ง 2 ชาติ

ภายในบริเวณบึงแก่นนคร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายเลี่ยว จิ้นหวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น และ นาย ตู้ เหว่ยประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาตินครหนานหนิง และคณะผู้แทนนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน และสวนมิตรภาพ ขอนแก่น-หนานหนิง ณ บริเวณบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่สำคัญของทั้งสองเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ ไทย-จีนทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนครหนานหนิงได้มีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในฐานะเมืองมิตรภาพมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 เป็นต้นมา และในปีพุทธศักราช 2539 ได้มีการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้ออกแบบก่อสร้างศาลาวัดไทยขึ้นที่ภูเขาซิงเชี่ยวซัน และเทศบาลนครหนานหนิงได้ออกแบบ การก่อสร้างสวนหนานหนิงที่ริมบึงแก่นนคร เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ร่วมดูแลซึ่งกันและกันเป็นเวลามากว่า 20 ปีที่ผ่านมา

สำหรับอาคารวัฒนธรรมและสวนมิตรภาพ ขอนแก่น-หนานหนิง ก่อสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น มีศาลาพักผ่อน และลานอเนกประสงค์ ประดับลวดลายมังกรนูนต่ำ และงานประติมากรรม  รวมมูลค่าการก่อสร้างกว่า 21 ล้านบาท  โดยแบ่งการสนับสนุนงบประมาณ ออกเป็น 3 ส่วน คือ  งบประมาณจากเทศบาลนครหนานหนิง 7 ล้านบาท  งบประมาณจากจังหวัดขอนแก่น 7 ล้านบาท  และงบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่น 7 ล้านบาท
12 มิถุนายน 61 18:39:12
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.