กกมท. จัดประกวดตราสัญลักษณ์ใหม่ ชนะให้1แสน   


คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ กกมท. จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ใหม่ ใช้แทนสัญลักษณ์เดิมที่มีมากว่า 46 ปี หวังกระตุ้นให้เกิดความสนใจโดยเฉพาะในหมู่นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะการประกวดรับทันที 100,000 บาท


 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2561  ที่กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสันติภาพ เตชะวณิช ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการประกวด ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ กกมท. เพื่อนำมาใช้แทนแบบเดิม หวังกระตุ้นความสนใจในหมู่นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงภาคเอกชนที่สนใจได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ นำไปสู่การขยายมูลค่าทางการตลาดให้แก่กิจกรรมของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ กกมท. ก่อตั้งอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบัน กกมท. เป็นองค์กรกีฬาขนาดใหญ่ มีสมาชิกเป็นสถาบันอุดมศึกษา มากกว่า 125 สถาบัน ทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับและดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงอื่นๆ เช่น สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกิจกรรมหลักที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กกมท. ที่เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ คือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่เป็นหนึ่งในมหกรรมการแข่งขันกีฬาของประเทศ มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 40,000 คน และจัดให้มีการแข่งขันทุกปี โดยครั้งต่อไปจะเป็นการจัดแข่งขันครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ตอนนี้กำลังจัดการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เช่นกัน เป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 7,000 คน ในแต่ละครั้ง แต่กลับพบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ชมที่เข้ามาร่วมเชียร์ ไม่มีใครรู้จัก กกมท.เลย และไม่รู้เลยว่ามีความสำคัญอย่างไร

ทางคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงนำจุดด้วยตรงนี้มาปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลง โดยที่ประชุมอนุมัติให้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์เป็นผู้ดำเนินการ

โดยจะเปิดกว้างให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด โดย 1 คนส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานที่เข้าประกวดต้องมีความสร้างสรรค์ ทันสมัย มีเอกลักษณ์ ง่ายต่อการจดจำ เป็นการออกแบบขึ้นมาใหม่ สะท้อนถึงพลังของเหล่านิสิตนักศึกษา ที่พร้อมจะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีงามโดยผ่านกิจกรรมด้านการกีฬา การพิจารณาผลงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จะพิจารณาร่วมกับ ดร.เลอภพ โสรัตน์  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และนายอัครพล  กฤตฤานนท์วงศ์ Art Director บริษัท The Design Guru ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและเป็นสมาชิกสมาคม  นักออกแบบกราฟฟิคดีไซน์แห่งประเทศไทย โดยผู้ชนะเลิศการประกวด จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ 25,000 บาท สามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการได้จาก https://www.facebook.com/groups/sportusbt/ โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
8 มิถุนายน 61 10:21:20
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.