มข. ผุดแลนด์มาร์คอุโมงค์ต้นไม้ ไหว้พระไม้องค์ใหญ่ที่สุดในอีสาน   


มหาวิทยาลัยขอนแก่นผุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ อุโมงค์ต้นไม้ระยะทาง 360 เมตร แวะกราบขอพรหลวงพ่อพระศรี พระไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติวิทยาทั้ง 2 ข้างทาง ต้นไม้สูงใหญ่กว่า 10 เมตร อยู่กลางระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ที่อุโมงค์ต้นไม้หลังคุ้มสีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แลนด์มาร์คแห่งใหม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักธรรมชาติ ซึ่งภายในจะพบกับพืชพันธุ์ไม้สูงใหญ่ โดยเฉพาะต้นไทรที่มีความสูงกว่า 10-20 เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมสะพานขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 360 เมตร จนเป็นลักษณะเหมือนอยู่ในอุโมงค์ต้นไม้ พร้อมทั้งมีนกนานาชนิดส่งเสียงร้องตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งสามารถเข้าแวะกราบขอพร หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. ซึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้สักทองทั้งองค์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2.40 ม. สูง 3.20 ม. และเป็นพระพุทธรูปไม้องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกะเฉียงเหนือ สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอีสาน เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งยังเป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่าง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบการศึกษาธรรมชาติและมีใจศิลปะ ทั้งการถ่ายรูป วาดภาพ สามารถเข้ามาสร้างจิตนาการภายในอุโมงค์ต้นไม้แห่งนี้ได้ทุกวัน


  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตภัทร  ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่าการสร้างอุโมงค์ต้นไม้แห่งนี้ เริ่มต้นจากแต่ก่อน สถานที่ตรงนี้เป็นบ้านพักของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันบ้านพักแต่ละหลังเก่าแก่ทรุดโทรมลงมาก จนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ทำการทุบและรื้อทิ้ง ประกอบกับเป็นพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งต้นไม้ธรรมชาติ และต้นไม้ที่ปลูกเอง ต่อมา รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงสำรวจพื้นที่แห่งนี้ และได้ทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่และเป็นที่พักผ่อน  โดยการพัฒนาจุดเด่นของพื้นที่คือ ต้นไทร พันธุ์พืชในที่ลุ่ม และสัตว์ป่านานาชนิด ให้เป็นครู เป็นห้องเรียนธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประชาชนทั่วไป และได้สร้างสะพานขึ้นมา พร้อมกับศาลาพักผ่อน สามารถนั่งพัก อ่านหนังสือได้ โดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เกิดเองตามธรรมชาติแผ่กิ่งก้านปกคลุมไปตลอดความยาวของสะพาน และอัญเชิญหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พระไม้องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาประดิษฐานอยู่ภายในศาลา

หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พระไม้องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พระไม้องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียง

ส่วนไฮไลท์ของสถานที่พักผ่อนแห่งนี้ คือ กลุ่มต้นไทรยักษ์สูงร่วม 20 เมตร แผ่กิ่งก้านและรากอากาศอย่างสมบูรณ์ มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีพืชคลุมดินกลุ่มมอส และเฟิร์นสีเขียวชอุ่ม เหมือนพรมธรรมชาติปกคลุมพื้นดินอันชุ่มชื้น มีสัตว์ป่าให้ชม และฟังเสียงร้องอย่างเพลิดเพลินใจ เช่น นก กระรอกและแมลง นานาชนิด เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัยที่จะมาพักผ่อน และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตภัทร  ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5 มิถุนายน 61 10:44:53
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.