แอร์เอเชียปลื้ม ลูกค้าเพิ่ม3เท่า สำรวจเส้นทางใหม่ ขอนแก่น-อู่ตะเภา-หัวหิน-เชียงราย   


 

 

แอร์เอเชียปลื้มไตรมาสแรก ผู้ใช้บริการมากกว่าปีที่ผ่านมา 3 เท่า สำรวจเส้นทางใหม่ ขอนแก่น-อู่ตะเภา-หัวหิน-เชียงราย

แอร์เอเชีย เป็นปลื้ม ไตรมาสแรก ผู้โดยสารเส้นทางขอนแก่น ทะลุร้อยละ 90 มากกว่าปีที่ผ่านมา 3 เท่า เร่งประสานทุกหน่วยงานเพิ่มความถี่เที่ยวบินตอบโจทย์ทุกการเดินทาง เท่านั้นยังไม่พอเตรียมเสนอเปิดเส้นทางใหม่ เชื่อมโยงอีสานครอบคลุมทุกภูมิภาค พร้อมเผยเส้นทางต่างประเทศแบบเช่าเหมาลำอาจได้เฮ เร็วๆนี้

 (ซ้าย) น.ส.คัทลียา  บริรักษ์ ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ประจำ จ.ขอนแก่น 

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 พ.ค.2561 น.ส.คัทลียา  บริรักษ์ ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ประจำ จ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ที่ จ.ขอนแก่น ว่า การให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นการให้บริการที่ตอบโจทย์การเดินทางของผู้ใช้บริการในพื้นที่ จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงมีพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่มั่นใจในการให้บริการเดินทางมาใช้บริการที่สนามบินขอนแก่นของทางสายการบิน ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุเพราะการเปิดเส้นทางการบินในเที่ยวบินพาณิชย์ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทยและมีการให้บริการในทุกชั่วโมง 

โดยมีต้นทางและปลายทางในเส้นทางขอนแก่น-ดอนเมือง,ขอนแก่น-เชียงใหม่, ขอนแก่น-ภูเก็ตและขอนแก่น-หาดใหญ่ ด้วยเครื่องบิน รุ่น แอร์บัส เอ 320-200 ซึ่งถือเป็นเครื่องบินที่ไทยแอร์เอเชียและ แอร์เอเชีย กรุ๊ป ใช้ทำการบินในขณะนี้ 
 
ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 นั้นยอมรับว่าสัดส่วนของผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 90 ของทุกเที่ยวบิน ซึ่งถือเป็นสัดส่วนผู้โดยสารที่เกินความคาดหมายและเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่าตัว ทำให้วันนี้การใช้บริการของผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ในทุกเที่ยวบินที่มีมากถึงวันละกว่า 5,000 คน เป็นผู้โดยสารของไทยแอร์เอเชียมากที่สุดที่เราสามารถแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากกว่าสายการบินพาณิชย์อื่นๆที่เปิดให้บริการอยู่


                
“บินคุ้ม คุณภาพครบ เป็นหัวใจหลักของการให้บริการของสายการบินที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ที่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพนั้นสามารถมาทำการบิน หรือเดินทางไปพร้อมกันกับไทยแอร์เอเชียได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งแผนการดำเนินงานที่สำคัญที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดเป็นสิ่งที่สร้างความรักและความผูกพันให้กับลูกค้าและสายการบินมาอย่างต่อเนื่อง และในไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 นี้นั้น ได้มีการหรือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันศึกษาเส้นทางและร่วมกันกำหนดเส้นทางที่ตอบโจทย์ถึงคามต้องการของลูกค้า จนได้ข้อสรุปในการเสนอเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางดอนเมือง—ขอนแก่น แบบไปและกลับ ที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เที่ยวบินในเที่ยวบินรอบดึก, การสำรวจเส้นทางเชื่อมโยงภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นแบบทำการบินไปและกลับ 3 เส้นทางใหม่ คืออู่ตะเภา-ขอนแก่น,ขอนแก่น-หัวหินและ ขอนแก่น-เชียงราย ที่อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแผนการตลาดที่อาจจะทำการบินแบบวันเว้นวัน และ ในเส้นทางขอนแก่น-ภูเก็ต ที่อาจจะมีการทำการบินให้ได้ทุกวัน ซึ่งทั้งหมดทีมผู้บริหารและคณะทำงานได้มีข้อสรุปและรายละเอียดต่างๆในเบื้อต้นแล้ว เหลอเพียงขั้นตอนการทำการบิน รวมทั้งรายละเอียดในเรื่องของการขออนุญาต การกำหนดเวลาทำการบิน รวมทั้งการประสานงานในรายละเอียดตามกฎการบิน”


               
น.ส.คัทลียา กล่าวต่ออีกว่า การทำงานร่วมกันชุมชนและสังคม หรืองาน CSR เป็นสิ่งที่สายการบินให้ความสำคัญและดำเนินงานร่วมกันกับชุมชนโดยรอบสนามบิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องดูได้จากการร่วมกิจกรรมสำคัญๆในระดับจังหวัด ท้องถิ่น หรือในระดับหมู่บ้านแอร์เอเชียได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั้งหมด เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความเข้าใจ ความห่วงใยและแทนคำขอบคุณที่ชาวขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสายการบินมาเป็นอย่างดี เพราะการดำเนินงานในทุกอย่างสายการบินขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวไปพร้อมกันกับทุกหน่วยงานของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาพรวม

อย่างไรก็ดียังคงมีข่าวดีที่ในขณะนี้องค์กรเศรษฐกิจที่สำคัญของ จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยจ.ขอนแก่น,ททท.ขอนแก่น,อบจ.ขอนแก่น,ทน.ขอนแก่น,หอการค้าขอนแก่น,สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้มีการประสานงานในการขอเปิดเส้นทางบินเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ด้วยการทำการบินแบบเช่าเหมาลำ ที่ในขณะนี้สายการบินได้ทำการศึกษาเส้นทางขอนแก่น-ฮ่องกง,ขอนแก่น-กวางโจว,ขอนแก่น-ฮานอย,ขอนแก่น-เสียมราฐ,ขอนแก่น-หลวงพระบางและขอนแก่น-สิงคโปร์ ซึ่งหากผลการศึกษาออกมาในรูปแบบใดและทำการบินได้ในช่วงเดือนใดและกำหนดการบินอย่างไร จะมีการสรุปผลให้กับหอการค้าขอนแก่นได้รับทราบและกำหนดแผนโปรโมชั่นการบินเป็นลำดับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS