ศิษยานุศิษย์ทั่วไทย ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน ครบ 3 ปี การละสังขารของหลวงพ่อคูณ   


 
 
สืบเนื่องจากพระเทพวิทยาคม (ฆหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ละสังขาร  เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2558 และได้มีพิธีเคลื่อนสรีระสังขารมาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ - ครูใหญ่ ให้กับนิสิต/ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ซึ่งในเดือนมิ.ย. 2561 ได้ครบกำหนดที่ศึกษาเรียนรู้สรีระสังขารหลวงพ่อคูณ หลังจากนั้น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีทำบุญอุทิศถวายหลวงพ่อคูณเป็นประจำเดือนทุกเดือน ตามข่าวที่เสนอมาโดยตลอด
 
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 พ.ค. ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ขอนแก่น รายงานว่า ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน แด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขาร
 


 
โดยเวลา 18.00 น. -20.00 น. คณะศิษยานุศิษย์ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันภายในห้องประชุมมิตรภาพ พระพิธีธรรม นั่งประจำที่บนอาสน์สงฆ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยท สักการะรูปเหมือนพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)  หลังจากนั้นศาสนพิธีกร นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ ทอดผ้าไตรบังสุกุลและถวายปัจจัยไทยธรรม พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานสงฆ์กล่าวสังเวคกถา เสร็จแล้วถวายปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา (ให้พร) ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ) เป็นเสร็จพิธี

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า  การถวายเพลิงพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อคูณได้พิจารณาสถานที่ในการถวายเพลิงหลวงพ่อคูณในวันที่ 22 - 28 มกราคม 2562 โดยเลือกพื้นที่ดิน 350 ไร่ บริเวณใกล้กับพุทธมณฑลอีสาน บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้จะกันที่ดินในแปลงดังกล่าวประมาณ 25 - 30 ไร่ เพื่อจัดทำเมรุลอยสำหรับถวายเพลิงหลวงพ่อคูณ หลังจากนั้นจะสร้างเจดีย์ครอบและสร้างอนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูณ เพื่อให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อคูณตลอดไป 
 
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น  ประธานกรรมการฝ่ายออกแบบเมรุลอยหลวงพ่อคูณ เผยว่า คณะกรรมการออกแบบฯมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างขึ้นอย่างสมเกียรติที่สุด โดยออกแบบให้เมรุลอยมีความสูง 22.6 เมตร ฐานกว้าง 16 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดตั้งแต่มีการสร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยออกแบบเมรุลอยและโครงสร้างที่ประกอบเมรุลอยหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นรูปนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกสีขาวทั้งหลัง ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่นิยมสร้างนกหัสดีลิงค์ประกอบเมรุลอยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และแสดงถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของชาวอีสาน เพื่อให้ผลงานออกมาวิจิตรงดงามที่สุด สมกับเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญา และการศึกษาของภาคอีสาน.
15 พฤษภาคม 61 17:23:31
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.