พม.ลงพื้นที่ ขอนแก่น ให้ความรู้หญิงที่ชอบมีสามีต่างชาติ   


 
พม.ลงพื้นที่ อ.บ้านฝาง ให้ความรู้สาวขอนแก่นชอบเป็นเมียฝรั่ง พร้อมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถาบันครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริ ว่าด้วย "การพัฒนา ครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง" 
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 พ.ค. ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ขอนแก่น รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะได้มาเปิดการเสวนา "การพัฒนาบทบาทผู้นำทางสังคมด้านสตรีและครอบครัว" ณ โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ บ้านหินฮาว ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการเสวนากว่า 300 คน โดยมี นายศุภชัย คำภู ประธานเครือข่ายกลุ่มอาชีพสตรีบ้านหินฮาว นายสราวุธ ศรีพัก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในฐานะเลขานุการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนห้วยม่วง (ศพค.ห้วยม่วง) อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ / สะท้อนปัญหา ผู้ได้รับผลกระทบจากการเดินทางไปต่างประเทศ และการดูแลชุมชน เฝ้าระวัง พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาด้านครอบครัว


นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ได้เลือกมาลงพื้นที่ชุมชนนี้เพราะเป็นชุมชนหนึ่งที่มีสตรีในชุมชนสมรสกับชาวต่างชาติค่อนข้างมาก การที่ผู้หญิงไทยได้สมรสกับชาวต่างชาติชีวิตไม่ได้สวยหรูทุกคนเสมอไป ผู้หญิงหลายคนถูกฝ่ายชายใช้การแต่งงานบังหน้า เพื่อให้ง่ายต่อการหลอกพาหญิงไทยเข้าประเทศและบังคับค้าประเวณีในต่างแดน ดังนั้น การเข้าถึงชุมชน จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้ามาสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลกระทบที่จะมากับการแต่งงานของหญิงไทยกับชายชาวต่างชาติ แต่ถ้าหากเป็นไปได้ ไม่อยากให้หญิงไทยไปอยู่ที่ไหนที่ห่างไกลบ้านเกิดและครอบครัวของตนเอง
นอกจากเรื่องหญิงไทยในต่างประเทศแล้ว  ก็อยากจะขอความร่วมมือชุมชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายภาคประชาชนที่คอยเฝ้าระวัง ป้องกันภัย และแก้ไขปัญหาด้านครอบครัวในชุมชนด้วยกัน โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว หากพบเห็นขออย่านิ่งเฉย ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ปัญหาก็จะลดน้อยลง และหมดไปจากสังคมได้ในที่สุด เราต้องทำให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องปกติของสามีและภรรยา ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัว แต่เป็นเรื่องที่สังคมต้องไม่ยอมรับ และไม่นิ่งเฉย โดยขอให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริ ว่าด้วย "การพัฒนา ครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง" และหากใครประสบปัญหาหรือพบเห็นใครประสบปัญหาไม่ว่าในหรือนอกประเทศ สามารถโทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง"นายเลิศปัญญา.

 
14 พฤษภาคม 61 16:09:52
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.