ทุ่ม 4 พันล้าน ผุดจุดจอดรถบรรทุก 18 แห่ง 'บุรีรัมย์-ขอนแก่น' เริ่มก่อสร้างแล้วเปิดปี 62   


กรมทางหลวงทุ่ม 4 พันล้าน โหมสร้างจุดจอดพักรถ หลังกฎหมายบีบสิงห์รถบรรทุกแวะพักทุก 4 ชั่วโมง ลงทุนจุดละ 150-250 ล้านบาท เปิดบริการแล้ว 2 แห่งที่สถานีโนนสูง ปีหน้าตัดริบบิ้น “บุรีรัมย์-ขอนแก่น”

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2561 ได้เปิดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา บนทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ช่วงนครราชสีมา-โนนสูง กม.169+800 สร้างบนพื้นที่ 54 ไร่ ใช้เงินก่อสร้างประมาณ 150 ล้านบาท

ภายในประกอบด้วย พื้นที่จอดรถบรรทุก จำนวน 86 คัน พื้นที่จอดรถส่วนบุคคลและรถคนพิการ รวม 69 คัน ห้องน้ำสาธารณะชายหญิง จำนวน 43 ห้อง ห้องอาบน้ำชายหญิง จำนวน 16 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ห้อง ศาลาพักผ่อน จำนวน 8 หลัง มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอำนวยความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามการหยุดพักรถบรรทุกตามข้อกำหนดของกฎหมายตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดทุก ๆ 4 ชั่วโมง ให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกต้องหยุดพักรถเป็นเวลา 30 นาที เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุก หรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ อีกทั้งรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าวิ่งเข้าออกประเทศไทยมากขึ้น จึงต้องมีจุดพักรถที่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ทั่วประเทศ

นายธานินทร์กล่าวว่า จากแผนแม่บทการศึกษาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีทั้งหมด 41 แห่ง ซึ่งกรมได้ปรับแผนตามพื้นที่ที่กันแนวเขตทางถนนไว้เหลือเพียง 18 แห่งที่จะดำเนินการ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท หรือแห่งละ 150-250 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ที่จะพัฒนา

ทั้ง 18 แห่งกรมดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แห่ง ที่ จ.นครราชสีมา ได้แก่ บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง บริเวณฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก และที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมี 2 แห่ง คือ บริเวณทางหลวงหมายเลข 24 ช่วง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และบริเวณทางหลวงหมายเลข 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น จะเปิดบริการในปี 2562

อีก 14 แห่งรองบประมาณก่อสร้าง ได้รับงบประมาณปีต่อไป

ที่มา https://www.prachachat.net/facebook-instant-article/news-156925
13 พฤษภาคม 61 14:31:27
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.