'อวานี ขอนแก่น' รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย และระดับอาเซียน   


อวานี ขอนแก่น รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย และระดับอาเซียน

ขอนแก่น 27 เมษายน 2561: นพพร คงวุฒิ ผู้จัดการโรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (ซ้าย) เข้าร่วมงานสัมมนา "MICE Standards day 2018" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ (TCEB) พร้อมเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย (Thailand Mice Venue Standard) และ ระดับอาเซียน (Asean Mice Venue Standard) ประจำปี 2561 จาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานดังกล่าว

โดยมีห้องประชุมที่ผ่านการประเมิน ทั้งหมด 11 ห้อง ประกอบด้วยพื้นที่ห้องประชุมมากกว่า 4,000 ตารางเมตร ห้องคอนเวนชั่นที่สามารถรองรับ แบบเธียร์เตอร์ได้ถึง 2,000 ที่นั่ง และห้องประชุมย่อยที่มีความพร้อมครบครัน ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
4 พฤษภาคม 61 10:55:01
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.