ไล่ออก! ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่นพร้อม หน.ฝ่ายสวัสดิการ ทุจริตเงินคนจน   


คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงมีมติไล่ออก ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย พร้อมเร่งสอบศูนย์ฯ เชียงใหม่ คาดทราบผลในเดือนนี้
 
วันนี้ (2 พ.ค.) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยว่า มีการดำเนินการทางวินัยกรณีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 2 แห่ง คือ 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา และเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาโทษ นางพวงพยอม จิตรคง ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รวม 2 คน โดยให้ไล่ออกจากราชการ และ 2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้เริ่มกระบวนการสอบสวนแล้ว คาดว่าจะสรุปรายงานสอบสวนเสนอพิจารณาโทษได้ภายในเดือนพฤษภาคม

ทังนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 76 ศูนย์ พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 67 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น เชียงใหม่ บึงกาฬ หนองคาย สุราษฎร์ธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ตราด อุดรธานี น่าน กระบี่ ตรัง สระแก้ว ร้อยเอ็ด พัทลุง ชุมพร ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน นครราชสีมา อำนาจเจริญ อ่างทอง ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ์ ยะลา สมุทรสงคราม พิจิตร ราชบุรี เลย เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร หนองบัวลำภู กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม ปทุมธานี เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี อุทัยธานี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี เพชรบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล และ สงขลา รวมวงเงิน 129,507,000 บาทมีพฤติการณ์ทุจริต คือ การกระทำผิดเกี่ยวกับปลอมเอกสารเบิกจ่าย, ลงลายมือชื่อปลอม, มีการแก้ไขจำนวนเงิน, ให้ลงลายมือรับเงินล่วงหน้า, มีการเวียนนำรายชื่อมาเบิกเงิน, การยักยอกเงินสงเคราะห์ โดยผู้มีรายชื่อรับเงินไม่ได้รับเงินหรือได้รับไม่ครบถ้วน, ผู้มีรายชื่อรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์หลายรายขาดคุณสมบัติ 

ป.ป.ท.ได้ส่งข้อมูลบุคคลซึ่งถูกตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ พส.แล้ว 2 ครั้ง จำนวน 35 แห่ง มีผู้ถูกกล่าวหา 156 คน ในจำนวนนี้มีบุคคลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัย จำนวน 20 คน ส่วนบุคคลที่เหลือ จำนวน 136 คน จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ที่มา MGR Online
2 พฤษภาคม 61 22:31:19
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.