เมืองขอนแก่นปั่นไหว้พระ5วัดในวันสงกรานต์   


อำเภอเมืองขอนแก่นแต่ง "ออเจ้า" ปั่นจักรยานไปไหว้พระ 5 วัด ในวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว 
 
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 15 เม.ย. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานโครงการแต่งไทยปั่นจักรยานไหว้พระ 5 วัด และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีจุดสตาร์ทหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น และมีเครือข่ายนักปั่นจักรยานจาก อ.เมืองขอนแก่น ที่ได้สวมใสชุด "ออเจ้า" หรือ แต่งชุดไทย ประมาณ 100 คน ร่วมปั่นจักรยานในโครงการนี้ 
 


 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ชักชวน ให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นร่วมกันปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมทำบุญและสร้างกุศลเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561 พร้อมกับ ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ให้ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี เกิดความรักสามัคคี พบปะพูดคุยสร้างความเหนียวแน่นระหว่างสมาชิกเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่นและผู้ร่วมกิจกรรม 
 
 
นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์วัดต่างๆและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งให้การปั่นจักรยานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเดินทางแทนยานพาหนะชนิดอื่น ที่ประหยัดค่าน้ำมัน ลดพลังงาน ลดปัญหาเรื่องรถติด ลดภาวะโลกร้อนกระตุ้นให้ผู้ใช้รถบนท้องถนนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน และยังสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง ฯลฯ 
 
 
โครงการแต่งไทยปั่นจักรยานไหว้พระ 5 วัด ซึ่งมี 1.วัดท่าประชุม บ้านบึงฉิม ต.บึงเนียม 2วัดบ้านโคกี ต.โคกสี 3.วัดบ้านหนองตูม ต.หนองตูม 4. วัดบ้านอัมพวัน ต.สำราญ และ 5.วัดบ้านศิลา ต.ศิลา ในการนี้ ได้เยี่ยมด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2 จุด คือ จุดคลองชลประทานบ้านศิลา และ จุดบ้านโกธา ต.ศิลา และได้นำถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบให้ผู้สูงอายุ/พิการ ณ บ้านอัมพวัน ต.สำราญ จำนวน 3 ราย.
 

 
16 เมษายน 61 09:08:16
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.