ฉลอง 12 ปี มข.ขยายความร่วมมือ ม.ซีหนาน เตรียมพร้อมนศ.รับรถไฟความเร็วสูงจากจีน   


       ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย ไทยกับจีนมีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน และไทยได้รับเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผามาจากจีนในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ความเป็นมิตรระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ก็ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มีชาวจีนจำนวนมากเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย  จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยและในจังหวัดขอนแก่นมีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนและสมาคมชาวจีนเป็นจำนวนมาก ที่ร่วมสร้างธุรกิจและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  
 
       ความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนมีหลากหลายด้าน ซึ่งรวมถึงด้านการศึกษาที่เยาวชนของไทยและจีนได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ หรือ มหาวิทยาลัยซีหนาน ที่มีต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่มหานครฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดงาน “นิทรรศการฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์” โดยมีผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยฝ่ายมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นำโดย Professor Shu Lichun นายกสภามหาวิทยาลัย Professor Zhang Weiguo อธิการบดี และ Mr.Yu Yunfeng ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั้นปั้น) สถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่ ด้านมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น     Professor Shu Lichun นายกสภามหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ หรือมหาวิทยาลัยซีหนาน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของจีน ได้จัดงาน “นิทรรศการฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์” โดยมีผู้บริหารทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ทั้งนี้ ความร่วมมือของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือ การจัดตั้งสถาบันขงจื่อ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และอีกหลายๆ ด้าน สถาบันขงจื่อ มข.นับเป็นสถาบันขงจื่อแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง มข.และมหาวิทยาลัยเซาวท์เวสต์ ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก HANBAN (ฮั่นปั้น)

 

      “ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา สถาบันขงจื่อ มข.มุ่งมั่นทำงานด้วยความทุ่มเท จนประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ได้รับการยอมรับ และรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลสถาบันขงจื่อต้นแบบ “Model Confucius Institute” ระดับโลก ในการประชุมขงจื่อโลก ครั้งที่ 10 เมื่อปี 2558 และในปี 2560 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข.ได้รับเชิญเข้ารับตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันขงจื่อโลก นับเป็นชาวเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับตำแหน่งนี้ นอกจากนี้ สถาบันขงจื่อ มข.ยังได้รับรางวัลศูนย์สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนดีเด่น Excellence Award in Chinese Test ระดับโลก ในปี 2560 ซึ่งมีเพียง 25 ศูนย์สอบฯ ที่ได้รับรางวัลนี้จาก 1,101 ศูนย์สอบฯ ทั่วโลก และยังได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าอื่นๆ อีกมากมาย และยังขยายความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาหารจีนแห่งแรกของโลก รวมถึง ศูนย์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และศูนย์วิจัยจีนศึกษา ที่ มข.อีกด้วย”

      ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า “การมาเยือนมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีให้กับทั้งสองสถาบันในการกระชับความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งยั่งยืน และขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ไปยังสาขาวิชาอื่น นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้ว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพบปะพูดคุยกันในวันนี้จะนำมาซึ่งโอกาสอันดีในการพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้แก่ทั้งสองประเทศยิ่งๆ ขึ้นไป” Professor Shu Lichun กล่าว

       รศ.ดร.กิตติชัย กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากความร่วมมือกันในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ และศูนย์ต่างๆ แล้ว มข.และมหาวิทยาลัยเซาวท์เวสต์ ยังมีความร่วมมือในด้านวิชาการโดยการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา ได้แก่ หลักสูตรจีนธุรกิจ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษา 319 คน และหลักสูตรวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มีนักศึกษา 275 คน ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร มีนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วรวม 358 คน โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วได้ทำงานในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ธนาคาร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน สายการบิน สนามบิน King Power และจีน จึงถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในความร่วมมือของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร ยังมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ ทำให้มีจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี

     “นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา รวมทั้ง การวิจัยกับคณะต่างๆ อาทิ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย เป็นต้น ซึ่งมีการพัฒนา และขยายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ครอบคลุมในหลากหลายคณะวิชา นับเป็นเครื่องยืนยัน และบ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมของความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มข.และมหาวิทยาลัยเซาวท์เวสต์” รศ.ดร.กิตติชัย กล่าว

      รศ.ดร.กิตติชัยกล่าอีกว่า การมาเยือนมหาวิทยาลัยเซาวท์เวสต์ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการผลงาน 12 ปีฯ แล้ว ยังได้เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการอีกหลายด้านทั้งการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา และมีความเห็นร่วมกันในการที่จะจัดตั้งหลักสูตร 2 ปริญญาเพิ่มเติมในคณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย และยังหารือถึงแนวทางการเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ โครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากจีนที่จะมีเส้นทางผ่าน จ.ขอนแก่น เร็วๆ นี้ ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ซึ่งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ประกาศต่อผู้นำ 29 ประเทศ ที่เข้าร่วมสุดยอด The Belt and Road Forum For International Cooperation ณ มหานครปักกิ่งเมื่อกลางปี 2560

ที่มา https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015375&l=th

 
10 มีนาคม 61 18:09:48
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.