สุดยอดเด็ก ป.5 เมทนีดลขอนแก่นเก่ง คว้ารางวัลนำเสนองานวิชาการเวทีระดับโลก ที่เมียนมา   เด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น (Award of Excellent Poster Presentation) ในหัวข้อ Environmental Education and Sustainability in Mataneedol School:A Case Study of Turning the School Kitchen Waste into the Healthy Soil and Safety Food Project ในงาน The 9th Conference on Environmental and Rural Development วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประเทศเมียนมา

ซึ่งถือเป็นที่ฮือฮาและทึ่งวงการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท-เอกที่นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถสร้างงานบทความโครงงานวิจัยและนำเสนอให้กรรมการชาวต่างชาติ อันสร้างชื่อเสียงให้กับชาวขอนแก่นในเวทีระดับโลก เพราะเป็นนักวิจัยที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถแสดงศักยภาพ และนำเสนองานวิชาการ
ได้อย่างน่าชื่นชม และยังได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวหลายๆประเทศ 

นางสาวอรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล ถือเป็นผู้วิจัยร่วม กล่าวว่า “เด็กหญิง อริสา อิวาย เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนเมทนีดล และมีแรงบันดาลใจจากตนเองในการริเริ่มเรียนรู้ เสนอการดำเนินงานโครงการปุ๋ยไส้เดือนดินในโรงเรียนเมทนีดล ถือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีมากตามปรัชญาโรงเรียนและแนวทางเรียนรู้คิดเป็นด้วยตนเอง (Active Learning) ของโรงเรียนอีกด้วยค่ะ ซึ่งดิฉันและคณะคุณครูเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการลงมือปฏิบัติทั้งโรงเรียนแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะอริสาแจ้งว่า หนูสนใจอยากเขียนบทความทางวิชาการจัดการ โดยนำประเด็นการใช้ประโยชน์ของเสียสิ่งเหลือทิ้งจากการใช้ในโรงเรียน ส่งงานวิจัยร่วมระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ดิฉันและคุณแม่ของน้องจึงประสานงานกันเพื่อเป็นเสมือนพี่เลี้ยงและเปิดโอกาสให้ทั้งนี้อริสาและเพื่อนนักเรียนตรวจงานปุ๋ยไส้เดือนดินทุกวันที่สวนของโรงเรียนทั้งเข้าศึกษาดูงานที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทั่งผลงานบทความเสร็จสิ้น พร้อมนำเสนอด้วยตนเองที่ประเทศเมียนมา ทุกคนปลื้มใจและภูมิใจมากที่อริสานักเรียนของเราเป็นนักวิจัยวัยเยาว์และคว้ารางวัลนำเสนอวิจัยได้อีกด้วยค่ะ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ของอริสา และทางผู้จัดงานที่เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนระดับประถมค่ะ” 

ด้านครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวภัทราภรณ์  วรชิน กล่าวต่ออีกว่า “เด็กหญิงอริสา เป็นเด็กที่มีความตั้งใจดีเยี่ยมที่อยากจะนำโครงการปุ๋ยไส้เดือนดินมาใช้ในโรงเรียนหลังจากที่เรียนรู้จากคุณแม่ เพื่อให้พี่ๆน้องๆได้ศึกษาการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจากไส้เดือนตัวจิ๋วกับของเหลือทิ้งจากห้องครัวในโรงเรียน คุณครูถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

และก่อเกิดองค์ความรู้ที่ดีให้กับนักเรียนได้นำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะ” ถือว่าต้องยกนิ้วให้กับเด็กเก่งเมทนีดลจังหวัดขอนแก่นที่สร้างผลงานเชิงประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับวงการการศึกษา  ประเทศไทยอย่างสง่างามอย่างแท้จริง
8 มีนาคม 61 00:27:07
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.