ป.ป.ท.เข้าพบผู้ว่าฯขอนแก่น ช่วยเปิดทางสอบข้าราชการโกงเงินคนจน เพื่อหาคนผิดมาดำเนินคีโดยโดยเร็ว   


ป.ป.ท.เข้าพบผู้ว่าฯขอนแก่น ขอให้เปิดทางสะดวกสอบข้าราชการเกี่ยวข้องคดีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ เพื่อหาคนผิดมาดำเนินคดีทางอาญา   
 
กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 4 ขอนแก่น ได้มาตรวจสอบความคืบหน้าทางคดีกรณี น.ส.ปณิตา ยศปัญญา อายุ 23 ปี นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เข้าร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าขณะฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ถูกสั่งให้ปลอมเอกสารข้อมูลสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์กลุ่มส่งเสริมอาชีพ เป็นมูลค่าเงินรวมกว่า 6,900,000 บาท โดย น.ส.ปณิตา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าให้ปากคำ พร้อมยื่นเรื่องขอคุ้มครองความปลอดภัยภายในสำนักงานป.ป.ท.โดย ป.ป.ท.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เก็บข้อมูลในภาพรวมแล้วพบว่ามีมูลตามที่ร้องเรียนทั้งหมด จากนี้ไป ป.ป.ท.จะรวบรวมหลักฐานเข้าสู่กระบวนการไต่สวน ตามข่าวที่เสนอไปแล้ว


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 ก.พ. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้เปิดห้องรับรองของ ผวจ.ขอนแก่น เพื่อให้ นายทองสุข ณ พล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีจ่ายเงินค่าช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น  เป็นมูลค่าเงินรวมกว่า 6,900,000 บาท พร้อมพวก 2 นาย  เข้าพบ โดยมี พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมเข้าประชุมด้วย
นายทองสุข ณ พล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ป.ป.ท. กล่าวว่า หลังจากได้มี น.ส.ปณิตา ยศปัญญา อายุ 23 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าเจ้าหน้าที่ให้กรอกเอกสารและปลอมลายมือชื่อของประชาชนที่รับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ เป็นเงินมูลค่ารวม 6.9 ล้านบาท ขณะนั้นฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น 
 
ทาง ป.ป.ท.ได้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ฯ กรณีดังกล่าว ได้ขยายผลพร้อมออกไปสืบสวนสอบสวนทั่วทุกเขตในความรับผิดชอบ ป.ป.ท. ทั่วประเทศ จำนวน 9 เขต ที่มีงบประมาณช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศประมาณ 493 ล้านบาท และน่าเชื่อว่าจะต้องมีการทุจริตเหมือนเช่นมีการร้องเรียนที่ จ.ขอนแก่น และเมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมาได้ลงไปที่ จ.เชียงใหม่ก็พบว่าหน่วยงานแบบเดียวกับ จ.ขอนแก่น มีพฤติกรรมแบบเดียวกันที่มียอดเงินความเสียหายด้านทุจริตงบประมาณมากถึง 8 ล้านกว่าบาท
 
ดังนั้นวันนี้อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ฯ ป.ป.ท.จึงได้มาที่ จ.ขอนแก่น เพื่อขอเข้าพบ ผวจ.ขอนแก่น และ ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น เพื่อนำเรียนให้ท่านได้ทราบว่า จากการที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงมาที่พื้นที่ จ.ขอนแก่น ได้พบมูลความผิดตามที่มีการร้องเรียนจาก น.ส.ปณิตา ยศปัญญา เมื่อนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงได้แต่งตั่งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ซึ่งมี จำนวน 6 คน ดังนั้นจึงเกิดความเป็นห่วงในเรื่องของกรอบเวลาที่แถลงต่อสื่อมวลชน จำนวน 6 เดือน กลัวไม่ทัน และได้เกิดความกังวลอย่างมากที่มีประชาชนสนใจและอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร จึงได้เข้าพบ ผวจ.ขอนแก่น และ ผอ.รมน.จว. จ.ขอนแก่น เพื่ออนุเคราะห์ในบางเรื่อง คือให้ ผวจ.ขอนแก่น สั่งการเกี่ยวกับ ป.ป.ท.จะเข้าถึงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่ม อสม.พร้อมเอกสารในการเบิกเงิน และ ขอใช้สถานที่ราชการที่ใช้คนจำนวนมากที่ต้องมาสอบปากคำ ซึ่ง ผวจ.ขอนแก่น ต้องสั่งการในเรื่องความอำนวยความสะดวกให้กับอนุกรรมการไต่สวนฯ ป.ป.ท. เพื่อเอาผิดกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องถ้าพบว่าผิดจริงต้องดำเนินการทางคดีอาญา ส่วนหน่วยงานก็ต้องดำเนินการทางวินัย
 
นอกจากนี้ ป.ป.ท. ได้ขอ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ให้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองมาสนับสนุนในด้านการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ และคุ้มครอง นส.ปณิตา พร้อมครอบครัว ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทราบว่าได้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้ติดตามและให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ นส.ปณิตา พร้อมครอบครัวตลอดเวลา    
 
"ดังนั้นเมื่อ ป.ป.ท.ได้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ จ.ขอนแก่น พร้อมกับรวบรวมหลักฐานเอกสารเพื่อให้พบข้อมูลในเรื่องที่มีนักศึกษาเข้าร้องเรียน คสช. และ ป.ป.ท.ได้ลงมาพื้นที่ตรวจสอบก็พบเอกสารที่ปรากฎ รวมทั้งพยานบุคคลด้วยมีมูลที่จะต้องดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง จึงได้แต่งตั้งอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวภายใน 60 วัน จึงนำเรียน ผวจ.ขอนแก่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น กรณี ที่เอารายชื่อผู้ยากไร้ใน จ.ขอนแก่น ไปเบิกเงินงบประมาณสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล รายกลุ่มอาชีพ รวมทั้งผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วย ตามที่เป็นข่าวในสื่อมวลชนที่มีการแอบอ้างชื่อ แต่ไม่มีเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแต่อย่างไร" นายทองสุข ณ พล กล่าว
 
ในส่วน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า  กรณีนักศึกษา มมส.ที่มาฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ถูกสั่งให้ปลอมเอกสารข้อมูลสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์กลุ่มส่งเสริมอาชีพ เป็นมูลค่าเงินรวมกว่า 6,900,000  บาท ตอนนี้ ป.ป.ท.ได้ลงมาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีมูล จึงได้ขอลงมาในพื้นที่ใน จ.ขอนแก่น อีกเป็นครั้งที่สอง ครั้งนี้จะต้องใช้สถานที่ขนาดใหญ่เพื่อสอบปากคำคนจำนวนมาก และขอตรวจสอบเอกสารทางราชการที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในด้านเงินงบประมาณ ทางจังหวัดจึงได้อำนวยความสะดวกทุกอย่าง โดยให้ประสานงานกับ พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น ได้ตลอดเวลา.
 
14 กุมภาพันธ์ 61 16:49:59
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.