'ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียวโอทอปภูมิภาค 2561 @ขอนแก่น' 10-16 ก.พ.นี้   


'ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียวโอทอปภูมิภาค 2561 @ขอนแก่น' 10-16 ก.พ.นี้ คัดสรรสินค้าดีเด่นดังกว่า 300 ร้านค้าเปิดบูธในห้องแอร์ บริการนักช็อปตั้งเป้ามากกว่า 10 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายใน 7 วัน

              เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 11 ก.พ. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอทอปภูมิภาค 2561 จ.ขอนแก่น"ช้อป ฟิน กิน เที่ยว ครบจบที่เดียวโอทอปภูมิภาค" ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน  รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น นายคำนวณ สุวรรณดี พานิชย์จังหวัดขอนแก่น และ หัวหน้าส่วนราชการใน จ.ขอนแก่นเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เชื่อมโยงภูมิปัญญาในแต่ละถิ่นจากทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชน ตลอดจนนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับสากล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10 - 16 ก.พ. 2561  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยสร้างเป็นโดมขนาดใหญ่ติดเครื่องปรับอากาศ มีกิจกรรมภายในโดมประกอบด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ็โอทอปจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย จำนวน 300 คูหา เพื่อให้ผู้เข้ามาในโดมจะได้ช้อปเต็มอิ่มไปกับผลิตภัณฑ์โอทอประดับ 3 - 5 ดาว ที่เป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร/ เครื่องดื่ม/ เสื่อผ้า/ และเครื่องแต่งกาย/ของใช้  ของตกแต่ง ของที่ระลึก / สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

              นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า  การจัดงาน "โอทอปภูมิภาค" ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามเป้าหมายรัฐบาล รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของงานหัตถศิลป์ล้ำค่าที่บ่งบอกอัตลักษณ์สำคัญของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดงานโอทอปภูมิภาค 2561 ในจ.ขอนแก่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายใน 7 วัน มากกว่า 10 ล้านบาท    

   

              นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น  กล่าวว่า ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งแนวทางหนึ่งนั้น คือการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากภูมิปัญญา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 3 แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ ซึ่งการจัดงาน “OTOP ภูมิภาค” ที่ จ.ขอนแก่น ก็ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามเป้าหมายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี.              
11 กุมภาพันธ์ 61 22:47:12
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.