ผู้ว่าฯจิ๋ว เมืองขอนแก่น   


ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเปิดห้องทำงานให้เด็ก ๆ เข้าชม พร้อมให้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันเด็กแห่งชาติปี 2561เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคน เป็นคนดี มีคุณธรรม พัฒนาประเทศรุ่งเรืองตลอดไป
 
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 12 ม.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้เปิดห้องทำงานบนศาลากลางขอนแก่น ชั้น 4 ต้อนรับเด็กนักเรียนประมาณ 30 คน จากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ โรงเรียนเมทนีดล ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีครู- ผู้ปกครอง ของนักเรียนนำพามาส่ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เพราะนักเรียนต้องการเข้ามาชมห้อง ผวจ.ขอนแก่น และ ขอนั่งเก้าอี้ทำงานของ ผวจ.ขอนแก่น
 


  
นายสมศักดิ์ให้การต้อนรับเป็นกันเอง พร้อมกับให้นักเรียนทั้งหมดที่มาในวันนี้ได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่นคนละ 2 - 3 นาที ซึ่งมี 1.ธัญวรัตม์  สิมสน (น้ำอิง) อายุ 9 ปี นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น บอกว่า ดีใจที่นั่งเก้าอี้ ผวจ.ขอนแก่น ดังนั้นหนูจะต้องเรียนดี เรียนเก่ง เพื่อมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดให้ได้ 2. ด.ช.แครี่ ฟอร์ด โฮเวล อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.4  โรงเรียนเมทนีดล บอกว่า มีความสุขมากๆที่ได้นั่งเก้าอี้ ผวจ.ขอนแก่น เป็นครั้งแรกของชีวิตที่ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้นั่งเก้าอี้ ผวจ.ขอนแก่น
 
 
นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น ให้โอวาทกับเด็กนักเรียนทั้งหมดว่า พวกเราจะต้องเป็นคนดี เรียนดี คนเก่ง ของสังคมไทย เพื่อมารับช่วงพัฒนาประเทศต่อจากพวกลุง ต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อฟังครูบาอาจารย์ คุณพ่อคุณแม่ เมื่อมีโอกาสต้องทดแทนบุญคุณคืนแผ่นดินด้วย
 
"ดังนั้นกิจกรรมที่ผู้ว่าฯขอนแก่นๆได้จัดให้เด็กนักเรียนเข้ามาในห้องทำงานและนั่งเก้าอี้ ผวจ.ขอนแก่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ให้รู้ว่าการที่จะได้มาอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าฯขอนแก่นจะต้องทำตัวอย่างไร และการทำงานในแต่ละหน้าที่นั้นมีความสำคัญที่แตกต่างกันไป ประการสำคัญเพื่อให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดี มีคุณธรรม มาสืบสานงานของประเทศในตำแหน่งต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้ายี่งๆขึ้นไป โดยปีนี้จะเน้นให้เด็กกล้าแสดงออก และ รู้จักประโยชน์ของระบบโซเซียลมิเดีย เพื่อร่วมก้าวสู่การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 จึงต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจในทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ยุคเทคโนโลยี โดยเด็กและเยาวชนจะเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตตลอดไป" ผวจ.ขอนแก่น กล่าว

 
13 มกราคม 61 14:38:21
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.