ขอนแก่นพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561   


ขอนแก่นพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 ม.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า  จังหวัดขอนแก่นเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2530 มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561 โดยจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.2561 ซึ่งมี 1. มทบ. 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น  มีรถถังหลายรุ่น การแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร 2. การกระโดดหอสูงของ ปภ.เขต 6 3.ห้องประกาศข่าวเด็ก และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นได้จัดห้องส่งจำลอง  4. ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเปิดให้เด็กเข้าชมห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนั่งเก้าอี้ ผวจ.ขอนแก่น 5.สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น 6. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค  7. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง 8. ห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง  9. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  10. มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น   และ 11.ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
 
นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า  การจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติในแต่ละประเทศขณะนั้นมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยยึดหลักการให้ความสำคัญแก่เด็กเป็นวัตถุประสงค์หลักโดยเปิดสถานที่ราชการที่สำคัญเช่น พิพิธภัณฑ์ รัฐสภา เป็นต้น ให้เด็ก ๆ ได้เข้าชมและศึกษา บางแห่งจัดการแสดงมหรสพ มีการแจกอาหาร แข่งขันเกม แจกของขวัญ ฯลฯ ต่อมางานนี้ได้รับความสำคัญทั่วโลกจึงได้จัดกันแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน
  
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561" ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก.
 
12 มกราคม 61 11:35:59
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.