เด็กขอนแก่นทำความดีในวันเด็กแห่งชาติปี 61   


 
เด็กเยาวชน 100 คน สมัครเป็นจิตอาสาปัดกวาดทำความสะอาดวัดป่าแสงอรุณ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ผวจ.ขอนแก่นเปิดห้องทำงานให้เด็กเข้าไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ หลายหน่วยงานเตรียมจัดงานวันเด็กคึกคัก
 
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 ม.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.อัครเดช บุญเทียม ผบ.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกันมาทำความสะอาดภายในวัดป่าแสงอรุณ เทศบาลตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีจิตอาสาเด็กจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 จำนวน 100 คน ร่วมกับ จิตอาสาทหารจาก มทบ.23 และจิตอาสาประชาชนทั่วไป 150 คน
 
 
โดยเฉพาะนักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ไม้กวาด ผ้าขี้ริ้ว ถุงดำ เดินปัดกวาดทั้งในบริเวณวัด และนอกบริเวณวัด ซึ่งมี ผวจ.ขอนแก่น และ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้เป็นผู้นำนักเรียนทั้งหมดไปปัดกวาดตามสถานที่ต่างๆในบริเวณวัด  เก็บขยะทิ้งในถุงดำ และนำไปกองไว้อีกที่หนึ่งเพื่อให้รถกำจัดขยะมาเก็บไปทิ้งในสถานที่กำจัดขยะบ้านคำบอน ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "ในวันนี้ สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนั้น เนื่องในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป วันนี้เด็กและเยาวชนจำนวน 100 คน ได้รวมพลังความสามัคคีจัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ด้วยการทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกวัดป่าแสงอรุณ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา ตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
 
 
"อย่างไรก็ตาม จังหวัดขอนแก่นเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561 โดยจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรม ซึ่งมี 1. มทบ. 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น ภายในค่ายฯ  มีรถถังหลายรุ่นที่มาโชว์ พร้อมกับให้เด็กได้ถ่ายภาพกับพ่อแม่ผู้ปกครองไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย มีการแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร มีการกระโดดหอสูงของ ปภ.เขต 6 ห้องประกาศข่าวเด็ก และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นได้จัดห้องส่งจำลองในสถานที่ดังกล่าว ส่วนที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเปิดให้เด็กเข้าชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และนั่งเก้าอี้ ผวจ.ขอนแก่น และยังมีสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ขอนแก่น    สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง  คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น   และห้างสรรพสินค้าทุกแห่งใน อ.เมืองขอนแก่น ได้มีกิจกรรมหลากหลาย พร้อมนิทรรศการในรูปแบบต่างๆของหน่วยงาน พร้อมกับแจกรางวัลให้กับเด็กๆทุกคนที่มาร่วมในงานอย่างมากมาย อีกด้วย" ผวจ.ขอนแก่น กล่าว
 12 มกราคม 61 11:26:15
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.