รวมใจสื่อมวลชนขอนแก่น รวมพลังต้านภัยหนาว   


วันที่ 11 ม.ค. 2561 ที่บ้านโนนหนองลาด ต.บ้านขาม ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จ.อ.โกศล ภูวไนยวีระพงศ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียม ขอนแก่น นายเชิญชัย ผาสุข ประธานโครงการ พร้อมชมรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงขอนแก่น นำผ้าห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบเพื่อช่วยเหลือราษฏรในพื้นที่ชนบทที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในปีนี้ 

 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนร่วมให้การต้อนรับคณะที่เดินทางไปมอบสิ่งของเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ไกลจากตัวเมือง พี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจนขาดแคลนเครื่องกันหนาว และที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้มอบผ้าห่ม เครื่องอุปโภค บริโภค และเสื้อผ้ามือสองให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร บ้านโนนหนองลาด ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
11 มกราคม 61 22:06:10
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.