คลังเลือด รพ.ขอนแก่น วิกฤตขาดเลือดกรุ๊ป เอและโอ   


โรงพยาบาลขอนแก่น กำลังประสบปัญหาเลือดกรุ๊ปเอและกรุ๊ปโอ ที่มีในคลังเลือด มีปริมาณน้อย ทำให้ต้องเบิกเลือดจากที่อื่นมาทดแทน

                   
นายธารินทร์ ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณเลือดในคลังสำรองของโรงพยาบาลขอนแก่น เลือดกรุ๊ป A กรุ๊ป O มีปริมาณน้อย ทำให้บาง ครั้งต้องขอให้ญาติคนไข้ ต้องช่วยบริจาคเลือดเพื่อใช้ในการรักษา ขณะนี้ทางโรงพยาบาลขอนแก่น ได้มีการออกรับบริจาคแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เลือดกรุ๊ปดังกล่าว
 

                       
ดังนั้นทางศูนย์คลังเลือดกลางได้มีการนำรถรับบริจาคโลหิต ออกรับบริจาคตามหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาเลือดสำรอง  ส่วนสาเหตุที่ทำให้มีการใช้เลือดมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้ ความก้าวหน้าในการรักษาโรค มีการใช้เลือดมากขึ้นส่วนใหญ่จะใช้ในการผ่าตัด อีกทั้งโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงยาบาลศูนย์ที่ต้องรองรบผู้ป่วยหนักจากจังหวัดใกล้เคียง จึงทำให้มีการใช้ปริมาณเลือดมากขึ้น สำหรับ การแก้ปัญหาเบื้องต้นได้มีการขอเลือดสำรอง จากสภากาชาดไทยเพื่อนำมาสำรองใช้ และการออกรับบริจาค ทุกวัน ดังนั้นทางศูนย์คลังเลือดกลางได้มีการนำรถรับบริจาคโลหิต ออกรับบริจาคตามหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อหาเลือดสำรอง อีกทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงอีก 3 เดือน จะมีความ ต้องการในการใช้เลือดปริมาณมาก ขอเชิญชวนผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อจะได้มีเลือด ไว้สำรองใช้.
11 มกราคม 61 09:51:53
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.