ทัวร์หมู่บ้านใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สาวะถี ขอนแก่น   


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 ม.ค. นายจุมพล  เดชดำนิล พลังงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ได้นำสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น สัญจรศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในระดับชุมชนอย่างสอดคล้องกับศักยภาพผ่านชุมชน และปลูกฝังเปลี่ยนทัศนคติคนในชุมชนให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ชุมชน ต.สาวะถี ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 109/ 2 หมู่ 22 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายวิรัตน์ โพธิศรีเรือง ประธานวิสาหกิจศูนย์ภาคชุมชนบ้านโนนรัง พร้อมคณะสมาชิกให้การต้อนรับ และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  อาทิ เตานึ่งขาวแบบสามขาประหยัดพลังงาน ,เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดส์ และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อบข้าว อบผลผลิตทางการเกษตร  
 


 
นายจุมพล  เปิดเผยว่า การส่งเสริมพลังงานทดแทนในระดับชุมชนที่ ต.สาวะถี ถือเป็นการขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโนนรัง สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งเสริมเทคโนโลยีเตาเศรษฐกิจประยุกต์ และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดระยะเวลาการผลิต จากเดิมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการแปรรูปข้าวด้วยวิธี การนึ่งข้าวโดยใช้เตาแบบ 3 ขา และตากข้าวเปลือกด้วยแสงแดด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่หลังจากมีการติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนดังกล่าว ได้ช่วยลดระยะเวลาให้เหลือเพียง 2 - 3 วัน ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพของการแปรรูปข้าวให้ดียิ่งขึ้น 
"การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยนอกจากจะเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามศักยภาพของพื้นที่แล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้น โดยรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง อยู่ที่ประมาณ 84,000 - 250,000 บาท ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน และยังได้ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า พร้อมกับการตระหนักเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนให้มากขึ้น" นายจุมพล  กล่าว.
 

 
10 มกราคม 61 20:36:31
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.