บริษัทยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสเลือกขอนแก่นทดลองวิจัยพืชผักหน้าร้อน เปิดศูนย์ที่หนองเรือกว่า100ไร่   


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์วิจัยทดลองพืชผักหน้าร้อนหลังบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปเลือกขอนแก่นเป็นศูนย์ทดลองในภูมิภาค

วันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดสถานีทดลองวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่บริษัทเอช เอ็ม โคลส บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเมล็ดพันธุ์พืชจากประเทศฝรั่งเศสได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ลงทุนแห่งใหม่ในการค้นคว้าวิจัยหาพันธุกรรมพืชผักที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับตลาดภูมิภาคเอเซีย และได้มาตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่สถานีวิจัยที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่จำกัดจึงได้เลือกพื้นที่ที่อำเภอหนองเรือกว่า 100 ไร่จัดตั้งสถานีวิจัยแห่งใหม่ขึ้นอีกที่เพื่อทำการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์พืชหน้าร้อนรวมทั้งการจ้างงานในพื้นที่อีกกว่า 100 อัตรา สถานีทดลองวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมทั้งพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณ์และโรงเรือนรวมทั้งทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสถานีทดลองวิจัยแห่งนี้ช่วงแรกจะทำการวิจัยพืช 5 ชนิดได้แก่ พริก มะเขือเทศ แตงกวา แตงโมและเมล่อน

เพื่อการตลาดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดในประเทศอินเดีย โดยจะมีนักวิจัยจากทั่วโลกที่มีประสบการณ์มาร่วมพัฒนาผลงานที่สถานีวิจัยแห่งนี้และยังเชื่อมประสานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศทั้ง อเมริกา ยุโรปและเอเชีย สำหรับสถานีวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานีวิจัยที่สำคัญต่อภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยด้วย รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่เชื่อมจากอินเดียถึงเวียดนามรวมทั้งจากจีนถึงสิงคโปร์ถือเป็นจุดยุทศาสตร์ที่สำคัญที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลือกมาลงทุน

ขอบคุณภาพและข่าวโดย คุณชยุต อนุสุริยา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
9 มกราคม 61 15:31:54
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.