บขส.ขอนแก่น 3 โอ่อ่าสวยงามแก้ปัญหาจราจรในเขตเมืองที่กำลังพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้   


 
จากกรณีกรมการขนส่งทางบกได้ยึดคำพิพากษาศาลปกครอง ให้ย้ายรถยนต์โดยสารทุกชนิดออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 (บขส.) ไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 (บขส.) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560  ดังนั้น  รถโดยสารประจำทางทุกคันจะต้องงดเข้า บขส.แห่งที่ 1 ถ.ประชาสโมสร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ เข้าใช้ บขส.แห่งที่ 3 บ้านกุดกว้าง หมู่ 12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
  
ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการร้านค้า ตลาด บขส.แห่งที่ 1 และ ตลาด อ.จิระ เทศบาลนครขอนแก่น และประชาชนผู้เดือดร้อนการย้าย บขส.ขอนแก่น เข้าร้องทุกข์กับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการย้าย บขส.ขอนแก่น แห่งที่ 1 ไปแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว  แต่ให้ใช้ได้ทั้งสองสถานี
 
กลุ่มผู้เดือดร้อนร้องทุกข์
  
เพราะการย้าย บขส.ขอนแก่น แห่งที่ 1 ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการที่ต้องอาศัยการเดินทาง เข้า - ออก และใช้บริการของ บขส.ขอนแก่น แห่งที่ 1 อยู่เป็นประจำ และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ใช้บริการรถสาธารณะเป็นจำนวนมากที่ต้องใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองขอนแก่น ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น เพราะการย้าย บขส.ขอนแก่นแห่งที่ 1 ไปแห่งที่ 3  ได้เพิ่มภาระให้กับประชาชนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่ม พร้อมขอให้มีการใช้สถานีร่วมกัน ทั้ง 2 สถานี คือ บขส.แห่งที่ 1 และ บขส.แห่งที่ 3 เพื่อให้บริการ และ เป็นทางเลือกของประชาชน ในการเดินทางสัญจรไปตามสถานที่ต่างๆ
 


  
นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า บขส.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ดำเนินการบริการประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เป็นต้นมา มีความพร้อม 100 % ในการให้บริการประชาชน โดยมีที่จอดรถโดยสารทุกเส้นทางไว้อย่างเพียงพอทั้งสองอาคาร ที่เป็นอาคารผู้โดยสารมีขนาดใหญ่ กว้างขวาง สะอาด มีที่จอดรับส่งผู้โดยสารจำนวนมาก มีห้องน้ำบริการฟรี มีแม่บ้านคอยทำความสะอาด ห้องน้ำ บริเวณอาคารทุกวัน มีถังขยะอย่างเพียงพอ เก็บขยะทุกวัน วันละ 2 ครั้ง มีเสาไฟแรงสูงขนาดใหญ่ให้ความสว่างช่วงกลางคืน ด้านความปลอดภัยนั้น สถานีฯ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 10 อัตรา คอยรักษาความปลอดภัยในบริเวณต่าง ๆ ภายในสถานีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมาคอยดูแลประชาชนทุกวัน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผลัดเปลี่ยนมาประจำที่สถานีทุกวันเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
  
นอกจากนี้ บขส.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ได้เตรียมรถโดยสารประเภทรถสองแถวไว้บริการประชาชนกว่า 13 เส้นทาง ครอบคลุมเส้นทางที่มีที่ตั้งของศูนย์ราชการ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาด และยังมีรถมินิบัสไว้บริการ 24 ชั่วโมง มีรถแท็กซี่ที่คิดค่าโดยสารตามมิเตอร์ และรถมอเตอร์ไซค์ รถตุ๊กตุ๊กรับจ้างไว้คอยให้บริการอีกด้วย ส่วนค่าโดยสาร เช่น รถสองแถว บุคคลทั่วไป 9 บาท นักเรียนนักศึกษา 6 บาท รถมินิบัส 15 บาทตลอดสาย ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ รถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง อัตราค่าโดยสารกำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก  จึงไม่อยากให้กังวลเรื่องการเดินทางเข้าในเมืองนครขอนแก่น เพราะว่าสถานีได้เตรียมรถสองแถว รถแท็กซี่ รถมินิบัส รถตุ๊กตุ๊ก ไว้ให้บริการอย่างเพียงพออยู่แล้ว ราคาค่าโดยสารก็ไม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด 
 
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น 
  
ด้าน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การย้าย บขส.ขอนแก่น แห่งที่ 1 ไปแห่งที่ 3 และใช้เพียงแห่งเดียวใน จ.ขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาจราจรในเขตเมืองขอนแก่นได้ในระดับหนึ่ง และความพร้อมเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ เพราะเป็นที่ทราบกันดี ว่า เมืองขอนแก่นปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จากการเพิ่มขึ้นของประชากร โครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้นหลายมุมเมือง ทั้งมีโครงการลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดติดตามมาโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ปัญหาการจราจรในอนาคตจะทวีความรุนแรงขึ้น ตามอัตราการขยายตัวประชากรและการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณเดินทางต่อวันเพิ่มจากปัจจุบันมาก 
  
ดังนั้น การย้าย บขส.ขอนแก่นแห่งที่ 1 ไปแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว จึงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในเขตเมืองนครขอนแก่นได้ในระดับหนึ่ง และในอนาคตอันใกล้ระบบรถเมล์ด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit , BRT) มีความเหมาะสมกับระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่นมากที่สุด เนื่องจากเป็นรถขนส่งมวลชนความเร็วสูง ใช้ยานพาหนะที่ทันสมัย บรรทุกผู้โดยสารได้จำนวนมาก แยกช่องจราจรออกจากยานพาหนะประเภทอื่น มีระบบรถโดยสารสนับสนุนการให้บริการ (Feeder System) มีสถานีที่ทันสมัย มีระบบเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นลงได้สะดวกมีความถี่การให้บริการสูง และสามารถขนส่งคนได้เฉลี่ย 7,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง ใช้เงินลงทุนต่ำประมาณ 160 ล้านบาท/กิโลเมตร ก็จะเกิดขึ้นเป็นการแก้ปัญหาจราจรในเขตเมืองขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับขอนแก่นสมาร์ทซิตี้อีกด้วย.
 8 มกราคม 61 22:44:15
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.