มข.ระดมนศ.ลงพื้นที่ทำงานเพื่อสังคม   


          รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า มข.จัดโครงการฝึกภาคสนามร่วม เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกัน ผ่านการเรียนรู้ชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม ศึกษาวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน รู้จักวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนผ่านการปฏิบัติจริง โดยปลายปี 2560 เป็นการฝึกครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่ อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น มีนักศึกษาร่วม 540 คน ประกอบด้วย 17 โครงการตัวอย่างเช่น โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและตรวจระดับน้ำตาลในเลือด โครงการรักษาสุขอนามัยและการกำจัดยุงลายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก โครงการให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า


 
          รศ.เพียรศักดิ์กล่าวต่อไปว่า โครงการฟันสวยยิ้มใสสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้เด็ก โครงการยาชุดทรุดไม่รู้ตัว ให้ความรู้ชาวบ้านในการเลิกใช้ยาชุด โครงการสมุนไพรต้านยุงลาย โครงการออกกำลังกายผู้สูงวัย โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ โครงการชุมชนเข้มแข็งห่างไกลโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ โครงการฝึกภาคสนามร่วม เป็นการตอบอุดมการณ์ อุทิศเพื่อสังคมของ มข.ที่มุ่งเน้นว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานอุทิศให้กับสังคม ทำงานเพื่อชุมชน ดูแลสังคม.

 รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น (มข.) รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น (มข.)

ขอขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ
5 มกราคม 61 13:49:54
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.