ขอนแก่นเชียร์รถไฟฟ้ารางเบา แนะเชื่อมสนามบิน-บขส.   


          รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะรองผู้จัดการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้จัดประชุมสรุปผลและรับฟังข้อคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น เพื่อปิดโครงการ
 
          โดยที่ปรึกษาได้สรุปผลการศึกษาเป็นรถไฟฟ้ารางเบา นำร่องเส้นทางบ้านสำราญ-ท่าพระ ระยะทาง 22.8 กม. 16 สถานี มีจุดจอดและจร 4 จุด ได้แก่ ท่าพระ, บขส.3, ตำบลศิลา และบ้านสำราญ มีศูนย์ซ่อมบำรุง (เดปโป้) 1 แห่ง ที่บริเวณทางด้านทิศเหนือบ้านสำราญ มีการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (ทีโอดี) 3 แห่ง คือ 1.สถานีเซ็นเตอร์พ้อยท์ 2.บขส.3 และ 3.โลตัสเอ็กตร้า วงเงินลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท
 
          รศ.ดร.พนกฤษณ กล่าวต่อว่า ส่วนการแสดงความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับผลการศึกษา ขณะเดียวกันประชาชนต้องการให้รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย นอกจากนี้ต้องการให้เชื่อมต่อการเดินทางทั้งสนามบินและสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น เพื่อความสะดวกในการเดินทาง


 
          หลังจากนี้จะนำความคิดเห็นมาปรับปรุง ผลการศึกษาเพื่อนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ปลายเดือน ม.ค. 61 หลังจากนั้น สนข. นำเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคมต่อไป ส่วนการลงทุนรถไฟฟ้ารางเบานั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดขอนแก่นนำโดย บริษัทขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม (เคเคทีเอส) จำกัด ได้ผลักดันโครงการดังกล่าวและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 
          รายงานข่าวจาก สนข. แจ้งว่า รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น เส้นทางบ้านสำราญ-ท่าพระ ตามแผนใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 63 เสร็จปี 65 และให้บริการปี 66.
  
ที่มา เดลินิวส์ 
31 ธันวาคม 60 11:37:50
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.