ผู้ว่าฯขอนแก่น นำจิตอาสา 'เราทำความดี ด้วยหัวใจ' ลอกผักตบชวา เก็บขยะในบึงแก่นนคร   


 
              เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 ธ.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด โครงการจิตอาสาจังหวัดขอนแก่น ต้านภัยยาเสพติด สานต่อพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ที่ลานน้ำพุ ริมบึงแก่นนคร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด อาทิ พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น (ทหาร) นายอลงกต  วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายอภิชัย จำปานิล หน.สนง.ปภ.ขอนแก่น นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พ.ต.ท.นรวัตน์ คำภิโล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วยจิตอาสาจาก ตชด.ภาค 2 ,เรือนจำกลางขอนแก่น, อ.เมืองขอนแก่น, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น,ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น, สนง.ปภ.จว.ขอนแก่น  และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1 ประมาณ 400 คน
 
ได้เตรียมอุปกรณ์ในการลอกผักตบชวาในบึงแก่นนคร ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร และนั่งเรือยนต์ไปเก็บผักตบชวาในบึงแก่นนคร โดยมีรถเก็บขยะของเทศบาลนครขอนแก่นมาเก็บขยะเพื่อไปทิ้งในที่เหมาะสม  
 
 
นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการจิตอาสาจังหวัดขอนแก่น ต้านภัยยาเสพติด สานต่อพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เป็นโครงการที่ดี ซึ่งจะสานต่อโครงการจิตอาสาฯ โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ประชาชนใน จ.ขอนแก่น วันนี้จิตอาสา จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน มีผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยในพื้นที่สวนสาธารณะบึงแก่นนคร โดยจิตอาสาช่วยกันทำการขุดลอกผักตบชวา เก็บขยะสิ่งปฏิกูลที่ทับถมกันเป็นเวลานาน  และใส่กระสอบลำเลียงออกไปรวมยังจุดเพื่อนำไปทิ้งในพื้นที่ที่กำหนดไว้  เพื่อปรับภูมิทัศน์ในบึงแก่นนคร และรอบบึงแก่นนครให้สวยงาม ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีสุขภาพที่ดีขึ้น ในการใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายรอบบึงแก่นนคร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เห็นและเกิดความประทับใจ.
 29 ธันวาคม 60 16:21:41
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.