29 ธค มิตรภาพขอนแก่นรถติด ขนส่งคนแน่น   


 

 

ประชาชนเดินทางกลับมาฉลองปีใหม่จำนวนมาก ทำให้ขนส่งจังหวัดขอนแก่นต้องเร่ง เสริมรถเพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ขณะที่การจราจรบนถนนมิตรภาพรถหนาแน่นและติดขัด
 
สภาพจราจรบนถนนมิตรภาพ ช่วงบ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า ถึงต่างต่างระดับทางเลี่ยง เมืองขอนแก่นพบว่า มีปริมาณรถหนาแน่นและติดขัด เนื่องจากประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อ ฉลองปีใหม่กับครอบครัว ทำให้สภาพจราจรบนถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองขอนแก่น มีปริมาณรถมากติดขัดเจ้า หน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองขอนแก่น ต้องใช้วิธีกดสัญญาณไฟจราจรเพื่อระบายรถ จากนั้นรถจะไป หนาแน่นที่บริเวณทางเลี่ยง โดยตำรวจจราจรได้ประจำแยกจุดตัดสัญญาณ เพื่อคอยอำนวยความสะดวก เพราะคาดว่าตลอดทั้งวันจนถึงค่ำ บนถนนมิตรภาพและทางเลี่ยงเมืองจะมีปริมาณรถมาก


 
ส่วนที่สถานีขนส่งขอนแก่นแห่งที่ 3 นักเรียนและครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ได้ช่วย เจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสอบสภาพรถโดยสาร หลังจากที่เจ้าหน้าที่ขนส่งไม่พอในการปฎิบัติงานในช่วงเทศกาล ปีใหม่ โดยทางครูนักเรีบนจะคอยตรวจสอบสภาพรถ ก่อนที่จะให้เจ้าขนส่งเซ็นต์อนุญาตให้ใช้รถโดยสาร บริการรับส่งผู้โดยสารยังปลายทาง


 
ขณะที่ประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมาต่อรถโดยสาร ไปยังจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ทำให้ทางขนส่งจังหวัดขอนแก่นต้องเตรียมรถเสริมอีกกว่า 100 เที่ยว เพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง กลับภูมิลำเนาฉลองปีใหม่กับครอบครัว คาดว่าปริมาณรถที่เตรียมสำรองไว้จะเพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่.?
29 ธันวาคม 60 15:22:06
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.