ขอเชิญสาวงามเข้าประกวด นางงามเขาสวนกวาง ประจำปี 2560   


นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประกวดนางงามเขาสวนกวางและงานพาแลงใน "งานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2561" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและเปิดโอกาสให้สตรีไทย ที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น ลูกหลานคนขอนแก่น หรือ มีความเกี่ยวพันกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความงามและความสามารถ รวมทั้ง ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย เอกลักษณ์และความงดงาม ความสวยงามของผ้าไหมประยุกต์เป็นชุดสวมใส่ให้มีความน่าสนใจและเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
กำหนดวันประกวด
- รอบปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสวนน้ำ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
- รอบตัดสิน วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ เวทีกลางเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 
กำหนดวันโหวต
- ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 10 มกราคม 2560 (ปิดโหวต เวลา 18.00 น.) จะเป็นช่วงเวลาของการค้นหา "Miss Popular Vote 2017" โดยอำเภอเขาสวนกวางจะนำภาพกิจกรรมและภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดในรอบปฐมนิเทศนำลงในเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ เพื่อประชาชนจากทั่วประเทศได้ร่วมชมและร่วมโหวตให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ทั้งนี้ หากผู้เข้าประกวดคนใดได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่ง "Miss Popular Vote 2017" 

สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ปรากฎตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามเขาสวนกวาง ประจำปี 2560 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
- เพศหญิง สัญญาชาติไทย อายุระหว่าง 17 ปีบริบูรณ์ - 25 ปี
- สูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
- มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดขอนแก่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นผู้เกิดในจังหวัดขอนแก่น หรือบิดาหรือมารดามีชื่อในทะเบียนบ้านขอนแก่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือกำลังศึกษา/จบการศึกษา สถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

รางวัล
- นางงามเขาสวนกวาง ประจำปี 2561 เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, สายสะพาย และมงกุฎ
- รองนางงามเขาสวนกวาง อันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
- รองนางงามเขาสวนกวาง อันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
- ขวัญใจประชาชน เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย
- Miss Popular Vote 2017  เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ ได้ที่ http://district.cdd.go.th/khaosuankwang/ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง โทรศัพท์ 0-4344-9113 / นางกัญญ์ภัสสร บริหาร ปลัดอำเภอเขาสวนกวาง โทรศัพท์ 063-9035916 


 

 
18 ธันวาคม 60 21:15:32
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.