รพ.ขอนแก่น หนึ่ง รพ.ในโครงการ"ก้าวคนละก้าว" การเงินติดลบ -214.469 ล้านบาท   


เงินศรัทธาของคนไทยในการออกวิ่งของ “ตูน บอดี้สแลม” จากใต้สุด อ.เบตง จ.ยะลา ถึงเหนือสุดอ.แม่สาย จ.เชียงราย ตามโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล” ระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร เป้า 700 ล้านบาท จะนำบริจาคให้รพ. 11 แห่ง โดย 1 ในนั้นคือโรงพยาบาลขอนแก่นบ้านเราด้วย

โรงพยาบาลขอนแก่นจัดเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ งบประมาณโดยหลักๆที่รพ.จะได้รับแยกเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ 1.เงินจาก สธ. ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินลงทุน เพื่อใช้ในการสร้างอาคารหรือจัดซื้อครภัณฑ์ และ 2.เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชน จะแยกเป็นงบฯจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองส่วนนี้จะรวมเงินเดือนบุคลากรของรพ.ด้วย สวัสดิการข้าราชการ และประกันสังคม ทว่า รพ.สธ.จะได้รับจากบัตรทองเป็นสัดส่วนมากที่สุด เนื่องจากประชากรที่อยู่ในสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองมีจำนวนมาก และเดิมมีการจัดสรรเป็นงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากร กล่าวคือ รพ.แต่ละแห่งมีประชากรในพื้นที่เท่าไหร่ก็นำงบฯเหมาจ่ายรายหัวคูณ กลายเป็นเงินที่รพ.จะได้รับ

แต่ในปีงบประมาณ 2560 มีการเปลี่ยนเกณฑ์การจัดสรรใหม่จากจำนวนประชากรเป็นแบบขั้นบันได หลักสำคัญ คือ ดูจากต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงของรพ. เนื่องจากการจัดสรรแบบเดิมนั้น ทำให้รพ.บางแห่งที่มีประชากรในพื้นที่น้อย ได้รับการจัดสรรน้อย เมื่อหักเงินเดือนบุคลากรออกแล้ว เหลือเม็ดเงินจริงไม่มาก  กลายเป็นคำพูดที่ว่า “รพ.ขาดทุนตั้งแต่เริ่ม” และสั่งสมเป็นปัญหามานานหลายปี 

สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป(สพศท.) เคยเปิดเผยสถานะทางการเงินของ รพศ. 18 แห่ง ที่ติดลบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 โดย รพ.ขอนแก่น ติดลบถึง -214.469 ล้านบาท นี่อาจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ รพ.ขอนแก่น ติดโผของพี่ตูน 

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการ กล่าวว่า รพ.ขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้มาอย่างต่อเนื่องแม้ที่ผ่านมาจะได้รับงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

       แต่เนื่องจากปริมาณของผู้ป่วยที่มาจากหลายจังหวัดทางภาคอีสานทำให้ไม่เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง หากได้รับเงินบริจาคจะนำมาใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องขยายหลอดเลือด ตู้อบทารก และเครื่องมือผ่าตัด ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น และไม่เพียงผู้ป่วยใน จ.ขอนแก่นที่จะได้รับประโยชน์ แต่จะเป็นผู้ป่วยในอีสานตอนบนด้วย 

ข้อมูลข่าวจาก คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/news/edu-health/301749
13 พฤศจิกายน 60 15:27:18
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.