มข.จับมือ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค พัฒนาแล็ปหุ่นยนต์   


วิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมมือกับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เสริมความรู้นักศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกงานและสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีพื้นฐานวิชาการที่เข้มแข็ง และเพิ่มทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control : PLC) 

  ห้องปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีที่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม การติดตั้ง กลไกต่างๆ ในการใช้หุ่นยนต์ในการทำงานแทนคนในแวดวงอุตสาหกรรมโรงงาน และรองรับไทยแลนด์ 4.0 ที่จะมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาทำงานมากยิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอนาคต โดยห้องปฏิบัติการฯ นี้ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าสนับสนุนและมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ที่ได้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คิดเป็นมูลค่าห้องปฏิบัติการประมาณ 1,000,000 บาท  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการของบริษัทฯ มาหลายโครงการ เช่นในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Go Green in the city 2015 เพื่อประกวดผู้นำนักศึกษาด้านพลังงานสีเขียวระดับโลก  ซึ่งผู้เข้าร่วมการประกวดจาก มข. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดครั้งนั้น และในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประกวด “Plant of the Future” ซึ่งเป็นการประกวดเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และได้มีทีมจาก มข. สมัครเข้าประกวด จำนวน 5 ทีม ซึ่งได้มีการฝึกอบรมที่บริษัทตั้งแต่วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 เชื่อว่าทีมจาก มข. จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่จะมีการประกวดในเดือนมกราคม ปี 2561 นี้

อ่านเพิ่มเติมที่ คมชัดลึกhttp://www.komchadluek.net/news/edu-health/301367

 
9 พฤศจิกายน 60 15:00:48
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.