ลงนาม MOU 'ขอนแก่นสังคมไร้เงินสด' และ 'ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้' สู่ไทยแลนด์ 4.0   


 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นพยานพิธีลงนาม MOU ข้อตกลงในโครงการ ขอนแก่นสังคมไร้เงินสด ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ลงนามโดย นายพยง ศรีวนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามโดย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้าน national e-Payment ของภาครัฐเพื่อมุ่งเน้นการลดการใช้เงินสดรวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการบริหารจัดการเงินสด เป็นการลดขั้นตอนการทำงานพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษารวมทั้งหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา โดยที่ KTB เป็นผู้ให้บริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Platform

นอกจากนี้ ทางธนาคารกรุงไทยยังได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด ซึ่งให้บริการรถสมาร์ทซิตี้บัสในเมืองขอนแก่น บริษัท ช ทวี จำกัด ผู้ให้บริการรถสมาร์ทบัสภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท จัมป์ อัพ จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น KK Transit ที่ใช้สำหรับดูตำแหน่งรถ เพื่อร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็น Smart City และ ไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย ผ่านการจัดการทางการเงินและบริการจัดการข้อมูลผ่านระบบ KTB ร่วมกันเช่น การออกบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ การรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่องรูดบัตรและชำระด้วย QR Code ผ่านเครื่อง Smart Device เป็นต้น

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น https://prkhonkaen.com/sl3224rt7140sw/
31 ตุลาคม 60 16:38:32
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.