ขอนแก่นจัดที่จอดรถ-บริการรถรับส่ง เพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง 26 ตุลาคมนี้   


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 ต.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น และ คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มาที่วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค. 2560 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ พระเมรุมาศจำลอง (ขอนแก่น) สร้างเสร็จแล้ว 100 % เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามที่สำนักพระราชวัง และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดไว้ ได้มีประชาชนจากในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จังหวัดใกล้เคียง ได้เข้ามาชมพระเมรุมาศจำลอง (ขอนแก่น) อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ได้มาช่วยกันจัดสถานที่ ทำความสะอาดรอบพระเมรุมาศจำลอง(ขอนแก่น)

นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง(ขอนแก่น) วัดป่าแสงอรุณ ในวันที่ 26 ต.ค. 2560 เพื่อความสะดวกและป้องกันปัญหาความแออัดของการจราจร ขอความกรุณานำรถส่วนตัวไปจอดไว้ ณ บริเวณที่กำหนด โดยจุดจอดรถทุกจุด จะมีรถจิตอาสาบริการ รับ-ส่ง ประชาชนไปยังวัดป่าแสงอรุณ ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น. ฟรี ดังนี้

  1. ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จอดรถได้ 300 คัน
  2. เซ็นทรัลพลาซ่า จอดรถได้ 200 คัน
  3. ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จอดรถได้ 300 คัน
  4. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4 จอดรถได้ 500 คัน
  5. สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จอดรถได้ 300 คัน
  6. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จอดรถได้ 100 คัน
  7. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 และโรงเรียนบ้านเลิงเปือย จอดรถได้ 150 คัน
  8. โรงเรียนบ้านพระคือ , วัดสมศรี และ ศาลากลางบ้าน จอดรถได้ 80 คัน

ซึ่งจะมีจิตอาสาคอยดูแลรถของประชาชนที่มาจอดให้ดีที่สุด และจุดจอดรถทุกจุด จะมีรถจิตอาสาบริการ รับ-ส่ง ประชาชนไปยังวัดป่าแสงอรุณ ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น. ฟรี อาทิ รถบัส 10 คัน, รถบริการขนส่งมวลชน มข. (KST) 10 คัน, รถสองแถว 59 คัน, รถตู้ 39 คัน และรถแท็กซี่ 50 คัน รวมทั้งสิ้น 168 คัน.
20 ตุลาคม 60 15:00:24
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.