'ยกขอนแก่นเมืองนวัตกรรมอาหาร' ประธานหอการค้า ขอนแก่น มั่นใจปีนี้ GDP ทะลุ 2 แสนล้าน   
         นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ภาพรวมทางเศรษฐกิจของ จ.ขอนแก่น 3 ไตรมาสที่ผ่านมามีการกระตุ้นสภาพคล่องและการจับจ่ายที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง แม้จะชะลอตัวในบางช่วงแต่ก็สามารถกลับมาได้ในระยะเวลาที่เร็ว อันมีสาเหตุมาจากการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐจึงทำให้ทุกโครงการมีผลการดำเนินงานที่ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับการเป็นเมืองแห่งมหานคร ที่ปลายปีนี้จะมีการเริ่มลงเสาเข็ม โครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบาการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของรัฐบาลที่เป็นไปตามระยะเวลาของการก่อสร้าง การสร้างท่าเรือบกที่จะมีการดำเนินการในปี 2561 การพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น ด้วยงบลงทุนหลายพันล้านบาทที่จะก้าวสู่การเป็นสนามบินนานาชาติ อีกทั้งนักลงทุนจากต่างพื้นที่และต่างประเทศ ยังคงเลือกขอนแก่นเป็นพื้นที่เป้าหมายในการลงทุนที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จึงทำให้เกิดการจับจ่าย เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน          "ขอนแก่น กำลังจะมีสถานกงสุลใหญ่ จากต่างประเทศ เข้ามาตั้งในพื้นที่อีก 2 ประเทศ มีสายการบินจากจีน และ สปป.ลาว มาติดต่อเพื่อเปิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทำให้การพัฒนาเมืองที่ขณะนี้มีความคืบหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและถึงเวลาในการที่จะเตรียมคนขอนแก่นเข้าสู่ธุรกิจงานบริการในสัดส่วนที่ชัดเจนและเจาะลงไปในเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อให้เกิดเทคนิคแนวทางการทำงานและความชำนาญที่จะรองรับกับธุรกิจต่างๆขณะเดียวกันด้วยการเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด หรือจีดีพี เป็นอันดับที่ 2 ทั้งยังคงเป็นเมืองแห่งการผลิตผลผลิตทางการเกษตรหรือในวงการธุรกิจอาหารเรียกขอนแก่นว่าเป็นครัวของประเทศนั้น ในช่วงปลายปีนี้รัฐบาลเตรียมที่จะประกาศให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมอาหาร อีกด้วย" นายเข็มชาติ กล่าว 
   
          และว่า มั่นใจว่าปีนี้ขอนแก่น จะมีค่า จีดีพี ที่สูงถึง200,000 ล้านบาทต่อปี โดยโตขึ้นมาถึง 5% จากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ยอมรับว่าบางส่วนนั้นได้รับผลกระทบจากภาพรวมทางเศรษฐกิจแต่ก็ยังคงมีอีกหลายธุรกิจที่เดินหน้าไปได้มีการเจาะกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นวันนี้ธุรกิจเอสเอ็มอีจะต้องปรับตัวและเข้าถึงการขอรับบริการของหน่วยงานภาครัฐ งานด้านวิชาการและหน่วยงานที่ให้การ สนับสนุนส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีควรลบภาพการดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ให้หมด และก้าวสู่การเป็นธุรกิจเอสเอ็มอีสมัยใหม่ ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหอการค้าของแก่น พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงและต่อยอดการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจขอนแก่นในทุกระดับนั้นมีช่องทางทางการตลาดมีการเจรจา การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ จนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในที่สุด

ที่มา สยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
http://www.siamrath.co.th/n/24565
9 ตุลาคม 60 15:47:41
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.