100 เรื่องเมืองไทยพาชมโครงการ มัคคุเทศก์อาสาพาชมวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น (มีคลิป)   


        พระธาตุ 9 ชั้น วัดหนองแวง พระอารามหลวง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ขอนแก่น มีโครงการดีๆ เกิดขึ้น คือ โครงการมัคคุเทศก์อาสาสมัคร พาชมพระธาตุ 9 ชั้น อย่างละเอียด เป็นเวทีให้อาสาสมัครโดยเฉพาะเยาวชนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้เยาวชนและคนท้องถิ่นได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์ประวัติเมืองขอนแก่นผ่านการท่องเที่ยว ติดตามในช่วง “100 เรื่องเมืองไทย”

ขอขอบคุณภาพและข่าว

สำนักข่าวไทย
10 กันยายน 60 17:43:41
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.