ชาวขอนแก่นนำอาหารห่อใบตอง ทำบุญข้าวสาก อุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ   


ที่วัดวุฒาราม อ.เมืองขอนแก่น เมื่อเวลา 11.30 น.ได้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารคาว-หวาน ซึ่งบรรจุลงในใบตองขนาดเล็ก มาร่วมในงานบุญประเพณีบุญเดือนสิบหรืองานบุญข้าวสาก ประจำปี 2560

พระครูอรรถ สารเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า บุญข้าวสากเป็นงานบุญประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญู กตเวที ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นการทำบุญอุิทศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ เจ้ากรรมนายเวร ผีไม่มีญาติ โดยหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีของการสวดบังสุกุลแล้ว ผู้ที่มาร่วมทำบุญจะเขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับ หรือบุคคลที่ต้องการทำบุญอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลไปหา เขียนใส่ลงในกระดาษ และนำมาใส่รวมกันในบาตรที่เตรียมไว้ โดยที่พระภิกษุสงฆ์จะสวดบังสุกุลให้อีกครั้ง แล้วนำรายชื่อทั้งหมดไปทำพิธีเผา ถือเป็นการส่งบุญทั้งหลายไปให้ผู้ตายทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาประชาชนจะนำอาหารที่เตรียมมาวางไว้ตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆเจดีย์ หรือโบสถ์ ซึ่งเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับรวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรก หรือเปรตเป็นประเพณีที่กระทำทุกปีมิได้ขาด

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว
5 กันยายน 60 15:36:40
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.