รฟท. ชง ครม.รถไฟทางคู่ 'บ้านไผ่-นครพนม' ต.ค. นี้   (ภาพประกอบข่าวจากเว็บไซต์ Udayavani.com)

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า รฟท. ได้พิจารณารายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงบ้านไผ่-นครพนม 354 กิโลเมตร วงเงิน 65,738 ล้านบาท โดยได้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย การเวนคืนที่ดินเท่าที่จำเป็นต่อการก่อสร้าง ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้เป็นปัจจุบัน และ ให้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอดแนวเส้นทาง เป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสรุปข้อมูลทั้งหมดและให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา ภายในเดือน ก.ย. นี้ และคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือน ต.ค. ปี 60 จากนั้นจะเริ่มก่อสร้างปลายปี 2561 ตามแผนงานใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

, เว็บไซต์ Udayavani.com

 
3 กันยายน 60 20:42:38
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.