เทศบาลนครขอนแก่น บริหารจัดการป้องกันน้ำท่วมเมืองขอนแก่นอย่างถาวร   


นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่น ทำแผนป้องกันน้ำท่วมเมืองขอนแก่นอย่างถาวร หลังจากเหตุการณ์พายุโซนร้อน "เซินกา” ทำให้มีน้ำฝนถึงเกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ประชุมร่วมกับทางจังหวัดขอนแก่น และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตัวเมืองขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น พื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร ซึ่งหากเกิดน้ำท่วมในตัวเมืองจะเกิดความเสียหายอย่างมากส่วนอีกโซนหนึ่งที่มีปัญหาหนักเหมือนกัน คือ ถนนมิตรภาพ ช่วงหน้าบิ๊กซี โค้วยู่ฮ่ะ กับถนนบ้านกอก ซึ่งถนนบ้านกอกจะรับน้ำทั้งจากเทศบาลที่อยู่ติดกัน และแก้มลิง (บึงหนองโคตร) น้ำจะไหลรวมกันมาที่บ้านกอก ปัญหาที่หนักในตอนนี้ในของเขตเทศบาลคือเป็นพื้นที่รับน้ำจากแหล่งอื่นรอบข้าง โดยน้ำทั้งหมดจะไหลมารวมกันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งพื้นที่ที่เป็นโซนบ้านกอก บิ๊กซี โค้วยู่ฮ่ะ ขณะนี้ได้ทำโครงการวางท่อขนาดใหญ่ที่ใต้ถนนมิตรภาพ และจะมีการวางท่อขนาดใหญ่ที่บ้านกอก เพื่อดึงน้ำจากบ้านกอกมาที่ถนนมิตรภาพ ส่งมาที่ประตูเมือง เข้าประตูน้ำที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า และจัดการกระจายน้ำออกไปหลายทิศทาง เพื่อให้น้ำไหลออกไปบึงแก่นนคร และบึงทุ่งสร้างได้สะดวก และไม่กระทบระบบระบายน้ำในเขตเมือง 

และเร่งน้ำตอนปลายจากบึงทุ่งสร้าง ไปที่หนองเลิงเปือย เพื่อให้บึงทุ่งสร้างเป็นแก้มลิงได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อน้ำตอนปลายไหลสะดวก บึงทุ่งสร้างจะสามารถรองรับน้ำจากเขตเมืองเข้ามาได้ กรณีคลองร่องเหมืองกับบึงแก่นนคร ต้องเร่งผลักน้ำไหลลงสู่บึงทุ่งสร้าง ขณะเดียวกันต้องงดสูบน้ำจากพื้นที่นอกเมืองให้น้ำชะลอผ่านตัวเมือง

ขอขอบคุณภาพและข่าว

นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
10 สิงหาคม 60 11:04:24
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.