ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ขอนแก่นมากถึง 1,382 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา   


นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางาน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การเปิดรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวในเขต จ.ขอนแก่น ตามคำสั่งของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งสิ้นสุดขั้นตอนที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยภาพรวมทั้งจังหวัดมีแรงงานต่างด้าวทำการลงทะเบียนรวม 1,382 ราย โดยสัญชาติกัมพูชา มีจำนวนมาขอรับการลงทะเบียนมากที่สุด 605 ราย ขณะที่นายจ้าง มีทั้งหมด 456 ราย โดยกลุ่มนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดามาทำการขึ้นทะเบียนมากที่สุด 396 ราย  นายอนันต์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ในการตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยได้กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างมารายงานตัว วันละ 100 ราย แยกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ครั้งละ 50 ราย โดยขั้นตอนดังกล่าวนี้จะใช้เวลา 30 วัน จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องต่อไป

ขอขอบคุณภาพและข่าว
9 สิงหาคม 60 22:29:53
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.