ข่าวดี! KKMM เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ นำสินค้าและบริการมาจำหน่ายภายใต้ 'Dino Brand' ของจังหวัดขอนแก่น   


บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเนท์ จำกัด หรือ KKMM เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมนำสินค้าและบริการ มาจำหน่ายภายใต้ "Dino Brand" แบรนด์ของจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมเป็นพันธมิตรบริหารจัดการ สร้างแบรนด์ไดโน่ขยายสู่ตลาดทั่วทุกจังหวัด และต่างประเทศสร้างชื่อ ขยายตลาด สร้างรายได้สู่จังหวัดขอนแก่น ผ่านมาสคอต  "ไดโน่" 

มาสคอต  "ไดโน่" มีต้นกำเนิดจากอำเภอภูเวียงพันธุ์กินพืชเป็นไดโนเสาร์อารมณ์ดี สนุกสนาน น่ารัก อ่อนน้อม มีวินัยเสมอ เมื่อปรากฏกายจะมีเพลงประจำตัวคือเพลงรำวงไดโน่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีมาสคอตประจำจังหวัดขอนแก่น โดยส่งมอบมาสคอต "ไดโน่" (Dino) ให้เป็นตราสัญลักษณ์สินค้า พร้อมทั้งจดลิขสิทธิ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าของโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านปัจจุบัน ได้มอบลิขสิทธิ์สินค้าไดโน่ให้ คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและ CEO ของ KKMM เป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ ให้ทำการผลิตสินค้าและบริการภายใต้ ไดโน่แบรนด์ (Dino Brand) โดยคุณเข็มชาติ มอบให้บริษัท ขอนแก่นไมซ์แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ KKMM เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า พร้อมตั้งคณะกรรมการไดโน่แบรนด์ เพื่อควบคุมมาตรฐานทั้งการผลิตและการจัดจำหน่าย โดยเชิญ คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการไดโน่แบรนด์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ

สำหรับมาสคอต "ไดโน่" เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดตามแนวทางของรัฐบาล ที่ต้องการให้ส่วนราชการภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่ในระดับฐานรากไปจนถึงธุรกิจระหว่างประเทศ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยก “ไดโน่” ให้เป็นข้าราชการของรัฐโดย “ไดโน่” ตัวนี้ คือแบรนด์สินค้าหลากหลายประเภทรวมทั้งการบริการที่จะเกิดขึ้นภายในจังหวัดขอนแก่น อาทิ น้ำดื่ม กาแฟ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสินค้าOTOP จากทุกอำเภอของจังหวัด ที่จะถูกนำมาวางจำหน่ายภายในร้านค้าของ “ไดโน่ (Dino Shop)” 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร. 092 952 9546
เว็บไซต์ http://www.kkmm.co.th
9 สิงหาคม 60 13:15:11
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.