สมเด็จพระเทพฯ ทรงมอบเงินเดือนตลอด 35 ปี คืนให้ รร.นายร้อยจปร.   


ผู้พันเบิร์ด พันเอกวันชนะ สวัสดี เปิดเผยว่า ได้รับทราบ จาก พลโทสิทธิพล ชืนสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมบ้านสวนปทุม

หลายท่านอาจสงสัยว่าเป็นสถานที่อะไร สถานที่นี้เป็น "พระตำหนักของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี " เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึกที่ได้รับมาจากที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งของที่ทรงซื้อมาโดยพระองค์เอง ซึ่งในวันนั้นพระองค์จะเป็นผู้บรรยายเรื่องราวประสบการณ์ในที่ต่างๆ ผ่านข้าวของแต่ละชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

หลังเสร็จสิ้นการบรรยายและเดินชมของในทุกห้องแล้ว พลโท สิทธิพล จึงได้มีโอกาสสอบถามข้าราชบริพารว่า ปกติแล้วมีคณะอื่นเข้ามาที่บ้านสวนปทุมแห่งนี้หรือไม่ ข้าราชบริพารตอบว่านักเรียนนายร้อย โคตรโชคดีเลยเพราะไม่มีคณะอื่นเข้ามาเลย นอกจากนักเรียนนายร้อยเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องที่ผู้บัญชาการเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งมีความสำคัญและซาบซึ้งกินใจเช่นกัน นั่นก็คือในวันนั้นพระองค์ได้พระราชทานเช็คจำนวน 19,201,788.48 บาท เงินจำนวนนี้แท้จริงแล้วคือเงินเดือนของพระองค์เอง

พลโทสิทธิพล เล่าให้ฟังต่อว่าในปี2558 สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่ รับราชการมา 35 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาท ในปีนั้นได้พระราชทานมาแล้ว 7 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือพระองค์บอกว่ายังอยู่ในธนาคารอีก 19,000,000 บาทและจะครบกำหนดเบิกได้ในปี 2560

และในปีนี้พระองค์ได้พระราชทานส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับ "มูลนิธิ รร.จปร." รวมทั้งหมด 26,894,502.19 บาท ซึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้ แต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะกับนักเรียนนายร้อยเท่านั้นเพราะนักเรียนนายร้อยเหล่านี้ ก็จะออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคง นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนในที่สุด

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จึงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คุณวาสนา นาน่วม
17 กรกฎาคม 60 11:06:18
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.