ขอนแก่นมั่นใจ 'สมาร์ทซิตี้' รถไฟฟ้ารางเบา แก้ปัญหาจราจรในเขตเมืองได้   


เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 60 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า สมาร์ทซิตี้ (SMART CITY) ในภาพรวม โดยการพัฒนาเมืองโดยยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งในความเป็นสมาร์ท ซิตี้ สำหรับเทศบาลนครขอนแก่น เราทำอยู่ 7 สมาร์ทในส่วนที่ดำเนินการ คือ Smart Environment คือทำโรงงานกำจัดขยะแปลงเป็นไฟฟ้าแห่งแรกภาคอีสานสำเร็จ เดินเครื่อง สามารถขายไฟฟ้าได้แล้ว กำจัดขยะได้จริง วันละ 600 ตัน แยกเป็นขยะใหม่ 400 ตัน ขยะเก่า 200 ตันและ Smart Mobility ระบบขนส่ง ที่สามารถแก้ปัญหาการจราจรได้ในระยะยาว ศึกษาทั้งหมด 5 เส้นทาง เราเลือกทำเส้นทางนำร่องสายแรก ระหว่างเทศบาลตำบลสำราญ-เทศบาลตำบลท่าพระ เราจึงได้ร่วมมือกัน 5 เทศบาลจัดตั้งเป็นบริษัท จำกัด ใช้ชื่อ บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) บริษัทนี้เราได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงมหาดไทย จดทะเบียนเรียบร้อย ซึ่งรูปแบบแบบนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ขณะนี้ความคืบหน้าโครงการปลายเดือนกรกฎาคมนี้ จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้าย เมื่อเห็นชอบจะเข้าสู่การพิจารณาของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เดือนสิงหาคมครั้งสุดท้าย จากนั้นก็จะไปเข้าสู่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก แล้วไปยังคณะรัฐมนตรี

 

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก 


เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล
17 กรกฎาคม 60 10:14:22
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.