ขอนแก่นพร้อมเสนอ ครม. รถไฟฟ้าสายแรกของอีสาน งบกว่า 15,000 ลบ. คาดปี 63 ได้ใช้งาน   


นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น เผยว่าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบรางเบา ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ได้เห็นชอบและมีการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานร่วมกันในทุกฝ่าย โดยวันนี้มีความคืบหน้าในโครงการทั้งในเรื่องของรูปแบบของการก่อสร้างเส้นทางการเดินรถ ที่ใช้เกาะกลาง ถ.มิตรภาพ ตั้งแต่ ต.ท่าพระ ถึง ต.สำราญ เขต อ.เมือง ระยะทารวม 22.6 กม. การกำหนดจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร ทั้งหมด 16 สถานี โดยงบประมาณในการก่อสร้างนั้น เป็นการลงทุนของภาคเอกชนโดยทั้งหมดด้วยงบประมาณ 15,000 ล้านบาท ดังนั้นในขณะนี้คณะทำงานได้มีการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดก็จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการต่อไป

หลังจากที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าระบบรางเบาสายแรกในระดับภูมิภาค ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเปิดประมูลการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยในประเด็นนี้ทุกฝ่ายได้ทำการเปิดประมูลบริษัทฯที่จะมาก่อสร้างโครงการที่เปิดกว้าง เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาทำการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในระดับภูมิภาคนั้นสามารถทำการยื่นประมูลได้ทั้งบริษัทฯในประเทศและต่างประเทศ โดยห้วงระยะเวลาในการประมูลนั้นจะอยู่ในช่วงปลายปีนี้ จากนั้นจะสามารถประกาศผลการประมูล และเริ่มสู่กระบวนการก่อสร้างรถไฟฟ้าขอนแก่น ได้ทั้งระบบนายเข็มชาติ กล่าวต่ออีกว่า รถไฟฟ้าขอนแก่น ดำเนินการโดยบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อ.เมืองขอนแก่น จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการระดมทุนจากบุคคลและนิติบุคคล และการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหลังจากโครงการเริ่มเกิดดำเนินการใน 2 ปีแรก จะมีการนำโครงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาพื้นที่ตามเส้นทางของโครงการดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้ได้ข้อสรุปที่เป็นโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ)ระยะทางรวม 22.6 กม. จำนวน 16 สถานี ใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตและประกอบในประเทศไทยจำนวน 15 ขบวน โดยมีขบวนละ 3 ตู้ ซึ่งใน 1 ขบวน สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 180 คน ขณะที่เบื้องต้นสถานีจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง ได้ข้อสรุปในการใช้พื้นที่บริเวณภายในกรมการศูนย์วิจัยข้าว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกประตูเมืองตรงข้าม โรงพยาบาลขอนแก่นราม และขณะนี้ได้มีการสรรหาพื้นที่จำนวน 500 ไร่ ในการทดแทนพื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าวดังกล่าวแล้ว

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

 , KTS2016
16 กรกฎาคม 60 22:29:11
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.