เครือข่ายผู้บริโภคอีสานถกแนวทางจัดการรถรับส่งนักเรียนใน จ.ขอนแก่น ให้ปลอดภัย   


สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน จัดเวทีความร่วมมือในการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยระดับจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี บุคลาการทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 , องค์กรภาคประชาชนจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากสถานการณ์กรณีรถรับส่งนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์ของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง รถรับส่งนักเรียนและสถานศึกษา เป็นที่มาของการสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น และดำเนินการนำร่องเพื่อสร้างพื้นที่การจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยขึ้น

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานกล่าวว่า การประชุมวันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหารถรับส่งนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น และการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่านจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ,โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดยโสธร
       
มีวิทยากรมาร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น “บทบาทหน่วยงาน และแนวทางความร่วมมือเพื่อรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย” ประกอบด้วยดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 , นายกฤษฎา มะลิซ้อน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น , นายสุวิไชย ศรีเสม รอง ผอ. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่นทั้งนี้นายศตคุณ คนไว เจ้าหน้าที่สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น ได้นำเสนอข้อมูลผลการสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดขอนแก่นสำรวจช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 สุ่มสำรวจ 3 แห่ง คือโรงเรียนน้ำพองศึกษา โรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยสอบถามนักเรียน ผู้ปกครอง ผลสำรวจทราบว่านักเรียนเดินทางมาด้วยรถกระบะดัดแปลงมีหลังคา รถบัส รถสองแถว รถตู้ รถสี่ล้อใหญ่ตามลำดับ
       
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ารถที่ตนเองโดยสารมามีการจัดทำประกันภัยหรือไม่ ผู้ปกครองต้องจ่ายค่าโดยสารตั้งแต่ 300-1,000 บาทต่อเดือน มีการบรรทุกนักเรียนตั้งแต่ 17-40 คน ส่วนใหญ่ยืนบนรถเพราะที่นั่งไม่พอ และไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย อีกทั้งไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเช่น ถังดับเพลิง อายุการใช้งานของรถ 8-10 ปี ส่วนใหญ่ทำประกันภัยภาคบังคับ

มีข้อเสนอจากผู้ตอบแบบสอบถาม อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้กับคนขับรถรับส่งนักเรียน การคิดค่าโดยสารให้เหมาะสมกับระยะทาง รถที่นำมาให้บริการควรตรวจเช็คสภาพก่อนนำมาใช้งาน ควรมีผู้ดูแลควบคุมขณะรับส่งนักเรียน การบรรทุกเกิน ไม่มีที่นั่ง จำนวนรถไม่เพียงพอกับนักเรียน ประเด็นต่างๆเหล่านี้จึงนำมาสู่การหารูปแบบจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยร่วมกัน

ด้านนายวินัย รุมฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนซำสูงพิทยาคม อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น กล่าวว่าโรงเรียนของตนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การร่วมเวทีวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย สนใจที่จะนำไปดำเนินการในสถานศึกษาของตนและต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมดำเนินการ เพื่อเป้าหมายให้นักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้งสถานศึกษาได้รับประโยชน์ร่วมกัน พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ต่อไป

ขอขอบคุณภาพและข่าว
13 กรกฎาคม 60 20:40:09
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.