จังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่   


จังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่  


       วันที่16 มิ.ย.2560 เวลา 10.00น. นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนออกไปให้บริการที่สนามโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลเปือยน้อย  อำเภอเปือยน้อย  โดยมีส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นไปออกบูทหลายร้อยหน่วยงานเพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตอำเภอเปือยน้อยและอำเภอใกล้เคียง ในงานมีการมอบถุงยังชีพให้ผู้เดือดร้อน มอบชุดนักเรียน มอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. 4 - 01 มีแจกพันธุ์ไม้ แนะนำอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การให้ความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน การจำหน่ายสินค้าของดี ลดแลก แจกแถม สินค้าชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน นอกจากนั้นทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ อสม.มาให้การรักษาพยาบาลราษฎรในพื้นที่ห่างไกล เพื่อบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการนี้มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

ชยุต อนุสุริยา / ข่าว/ ส.ปชส.ขอนแก่น
17 มิถุนายน 60 17:12:58
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.