รถรางขอนแก่นสร้างปลายปี สถานีวิจัยข้าวจอดแล้วจร   


          รศ.ดร.พนกฤษณ  คลังบุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  ในฐานะรองผู้จัดการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นหรือรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นว่า ขณะนี้กำลังรวบรวมผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ  อาทิ  รูปแบบการลงทุน  จะร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน  การศึกษาพัฒนาพื้นที่รอบสถานี เน้นการเดินทางโดยขนส่งมวลชนเป็นแบบเมืองกระชับ ผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน เน้นทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยานเชื่อมโยง   จัดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สันทนาการ ตลอดแผนจัดระบบการจราจร และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)
 

 
          รศ.ดร.พนกฤษณ  กล่าวต่อว่า วันที่ 15-16 มิ.ย. นี้จัดสัมมนากลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนบริเวณรอบสถานี ที่ดินศูนย์วิจัยข้าว 200 ไร่ โดยจะพัฒนาเป็นพื้นที่จอดและจรศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้ารางเบา วันที่ 27 มิ.ย. จะจัดเวทีสัมนาครั้งสุดท้าย เพื่อเสนอผลการศึกษา มาตรการดำเนินการและผลกระทบ ต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อโครงการดังกล่าวด้วย  จากนั้นคาดว่าเดือน ส.ค. จะส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ก่อนนำเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี  (ครม.) เพื่ออนุมัติโครงการฯ
  
          ด้านนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้โครงการขนส่งมวล ชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา จ.ขอนแก่นมีความคืบหน้ามากมีเจ้าภาพดูแลเต็มตัว ด้วยการจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในชื่อ บริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนโครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางเบา (LRT) ขณะนี้ทางบริษัทรอผลการศึกษา พร้อมทั้งทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) จาก สนข. ที่กำลังเร่งดำเนินการ เพื่อให้ คจร. นำส่ง ครม. เพื่อพิจารณา
  
          นายสุรเดช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างเจรจาขอใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยข้าว 200 ไร่ มาพัฒนาสถานี และพื้นที่เชิงพาณิชย์  หาก ครม.อนุมัติ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ปลายปี 60 ที่นำร่องเส้นทางแนวเหนือ-ใต้ ถนนมิตรภาพ ช่วงบ้านสำราญ-บ้านท่าพระ ระยะทาง 22.6 กม. มี 16 สถานี 
ประกอบด้วย 1.สถานีท่าพระ 2.สถานีกุดกว้าง 3.สถานี บขส. 3 4.สถานีประตูน้ำ 5.สถานีแยกเจริญศรี 6.สถานีม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บิ๊กซี) 7.สถานีเซ็นเตอร์พ้อยท์ 8.สถานีแยกประตูเมือง (เซ็นทรัล) 9.สถานีแยกสามเหลี่ยม 10.สถานีไทยสมุทร 11.สถานีโตโยต้ามอดินแดง 12.สถานีแยก รพ.ศรีนครินทร์ 13.สถานีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  14.สถานีโลตัสเอ็กตร้า 15.สถานีหนองกุง และ 16.สถานีสำราญ 
   
       โดยใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี และคาดจะเปิดให้บริการได้ในปี 63 หากดำเนินการได้ตามแผนจะถือเป็นโครงการรถไฟฟ้าแห่งแรกที่นำร่องในภูมิภาค.

 

ขอขอบคุณ
ข่าวจาก เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาพจาก KKTT
 
16 มิถุนายน 60 11:25:17
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.